1. Önce Düşünün, Sonra Kodla.

ASP programcıları, programa başlamak için çoğu kez sabırsız davranırlar. Bu durumlarda da programlama için gerekli geliştirme zamanını ayırmazlar. Mesela; programcıdan çoğu zaman, herhangi bir veritabanındaki verileri yazdıran sayfalar tasarlamaları istenir. Programcı da, kolları sıvar ve hemen gerekli kodları yazmaya başlarlar. Ama hemen kod yazmak yerine, arkamıza şöyle bir yaslanalım ve verilen işi ve ileride buna benzer nelerle karşılaşabileceğimizi bir düşünelim. Yüksek olasılıkla, başka veritabanı içeriği de başka formatlarda yazdırılmak istenebilir.

Buna olasılığa rağmen, neden programcının oturup düşünmesi gerektiğini merak edebilirsiniz. Bu kadar basit bir iş için, üstelik de işi bitirme olasılığımız sadece 15-20 dakika iken; neden daha fazla zaman harcayıp bu sayfanın ileride ne gibi değişikliklere uğrayabileceğini, veya kodun yeniden kullanılabilirliğini, ya da daha ileriki bir tarihte bu kodu değiştirmemiz gerektiğinde bize daha kolaylık sağlayacak şekilde yazmamız gerektiğini düşünelim ki?...

Çünkü; şimdi planlamaya harcayacağımız zaman, ileride değişiklik durumlarında bize çok daha değerli zamanımızı kazandıracaktır.

Eğer sorgu parametresine, bağlı herhangi bir veritabanı tablosunu görüntüleyen ve aynı zamanda herhangi tipte bir veritabanını da görüntüleyen genel ve sağlam bir kodlama yaparsak, bu ileriki değişiklilerde veya yeni ve benzer sayfalar yaptığımız zamanlarda bize çok zaman kazandıracaktır. Bunun gibi sağlam bir kodlama yapmak, daha önce bahsettiğim gibi hemen hazırlayacağımız kodlama zamanından daha fazla planlama zamanı gerektirir. Ama bu kodları daha başka tablolar ve tasarımlar için kullandığımızda, bu zamanı fazlasıyla geri alırız. İkinci ipucunda ele alacağımız gibi, planlanmış bir kodlama çok daha az hata içerecek ve daha basit olacaktır. Sadece bu iki faktör bile zaman kazanmaya yeterlidir.


2. Daha Az Kod.

Bu ipucu, büyük web programları tasarlarken daha da can alıcıdır. Bunun gerekçesi çok açıktır. Hatalar, kod yazımından kaynaklanır, ve ne kadar fazla kod yazarsak o kadar fazla hata yaparız. Ve açıkça, program ne kadar hata doluysa, işletilme zamanı o kadar artacaktır. Tabi ki bu demek değil ki; daha az kod yazmak için daha az özellik koyalım.

Mesela; diyelim ki, bizden özel bir HTML sayfasındaki formun doğruluğunu kontrol etmemiz için (e-mail kontrolü gibi) sunucu-taraflı form kontrol rutini yazmamız istendi. Biz, sadece bu özel form için bir kontrol değil, aynı zamanda ileride karşılacağımız bütün formlar için geçerli olabilecek genel bir kodlama yapmaya karar verdik diyelim. Çok açıktır ki; bu durumda kodlarımız, basit bir form kontrolünden daha uzun olacaktır. Ama bu durumda, yeni form kontrolleri gerektiğinde, yeniden hepsi için yeni bir kodlama yapmayacağız. Çünkü zaten bütün formlar için genel bir form kontrol kodlaması yapmıştık. İşte burada; geliştirme zamanı ve sonuçta işletim zamanı devreye giriyor.


3. Yeniden Kullan, Kullan, Kullan.

Kodlarımız ne kadar uzun süre kullanılırsa, o kadar az hata içerirler. Kodlarımızın bir bölümü, girdileri kabul eden ve çıktı üreten bir kara kutu olarak düşünülebilir. Girilen herhangi bir veri için, çıkış değeri doğru (hatasız) veya yanlış (hatalı) olabilir. Burada, bütün değerler için kodun denenmesindeki zorluklar devreye girer.

Herhangi bir kod ilk kullanıma sunulduğunda, bu kodun %100 hatasız olduğunu garanti edemeyiz. Aslında, nadiren ilk kodlar hatasızdır. Bu kodun %100 hatasız olmamasının sebebi tembel programcılar değildir. Sebebi; bütün girilebilecek değerleri kontrol edebilecek zamanımızın olmamasıdır. Bir kod, ne kadar kullanılır ve denenirse, o kadar girdi değeri test edilmiş olur.

Çok fazla kullanılan ve gizli hiçbir hatası olmayan kodların, nispeten daha az kullanılan kodlara göre %100 hatasız olma olasılığı daha fazladır. Kodlar kullanıma sunulduğunda, programcının test etmediği ve aklına bile gelmeyecek hatalara karşı test edilir. Aslında bu kodları arabalara benzetebiliriz. Yıllardır üretimde olan ve çok az kaza yapan araba mı daha güvenlidir (dikkat, konforlu değil), yoksa piyasaya yeni çıkmış ve hiçbir denemesi yapılmamış bir araba mı?

Kodlarımızda hata oranını azaltmak için; yeniden kullanılabilir kodlar yazın ve daha sonraları da bunları kullanın. Zamanla, kodlarınızdaki yeni hataları gördükçe, bunları düzeltin ve yeniden kullanın.

4. Yeniden Kullanmak İçin Araçlarınızı Belirleyin.

Yeniden kullanım için en iyi yol; dosya ekleme yoludur. Sunucu-tarafı eklemeler, programcıya yeniden kullanılabilir kodlar, subrutinler, fonksiyonlar vb. tanımlama olanağı verir. Daha sonra, bu fonksiyonlara veya subrutinlere ihtiyacımız olduğunda, ufak bir komutla bu kodları sayfamıza dahil edebiliriz. Bu durumlarda, programcı bu tür kodları sayfadan ayrı tutabilir. Bu kodlarda yapılacak değişiklikler, aynen ASP sayfalarına da yansıyacağı için sadece bu tür eklentileri değiştirmek yeterli olacaktır.


5. Sınıfları Kullanın.

Bir çok progr***** her sayfada aynı kodları sürekli yazar durur. Mesela; bir veritabanı tablosu için web tabanlı bir yönetim arabirimi hazırlamak, sıkça karşılaşılan ve çok da zor olmayan bir konudur. Bir çok progr***** bu yönetim arabirimi yardımıyla tablo ekler, siler, güncelleştirir. Eğer tam bir web tabanlı yönetim arabirimi istiyorsak, veritabanındaki bütün tablolar için bu işleri tekrar tekrar yapmamız gerekir. Eğer onlarca, yüzlerce tablo varsa, bu daha çok sayfa ve daha çok hata demektir ki ikinci ipucumuzla çelişir.

Aslında, yönetim sayfaları ve tüm tablolar için, genel ve tek bir ASP grubu oluştursak, daha mantıklı olur. Ama sorun burada başlar. Bunun gibi, her veritabanı için karmaşık parametreler grubuna bağlı olan, tek ve genel bir yönetim sayfası yapmak zor olabilir. Ama eğer, bu karmaşık giriş parametreleri bir sınıfa (class) konulsalar, daha kolay olur.

Bu durumda, hem daha kolay sayfalar hem de daha az hatalı sayfalar tasarlanabilir.