+ Konu Cevapla
1 den 5´e kadar. Toplam 5 Sayfa bulundu

Banladığın Üyelerin üstünü çizme

 BİLGİSAYAR VE MSN DÜNYASI Katagorisinde ve  Webmaster Forumunda Bulunan  Banladığın Üyelerin üstünü çizme Konusunu Görüntülemektesiniz.=>...

 1. #1
  Üyeliği durduruldu mertcan akba Şu An Başarı Basamaklarında mertcan akba Şu An Başarı Basamaklarında mertcan akba Şu An Başarı Basamaklarında mertcan akba Şu An Başarı Basamaklarında mertcan akba Şu An Başarı Basamaklarında mertcan akba Şu An Başarı Basamaklarında mertcan akba Şu An Başarı Basamaklarında
  Üyelik Tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  483
  Tecrübe Puanı
  0

  Tanımlı Md5 Şifremele

  MD5 Şifreleme

  Girilen veriyi MD5 ile 128bit şifreler.

  Code:
    m_l2Power(27) = CLng(134217728)
    m_l2Power(28) = CLng(268435456)
    m_l2Power(29) = CLng(536870912)
    m_l2Power(30) = CLng(1073741824)
  
  Private Function LShift(lValue, iShiftBits)
    If iShiftBits = 0 Then
      LShift = lValue
      Exit Function
    ElseIf iShiftBits = 31 Then
      If lValue And 1 Then
        LShift = &H80000000
      Else
        LShift = 0
      End If
      Exit Function
    ElseIf iShiftBits < 0 Or iShiftBits > 31 Then
      Err.Raise 6
    End If
  
    If (lValue And m_l2Power(31 - iShiftBits)) Then
      LShift = ((lValue And m_lOnBits(31 - (iShiftBits + 1))) * m_l2Power(iShiftBits)) Or &H80000000
    Else
      LShift = ((lValue And m_lOnBits(31 - iShiftBits)) * m_l2Power(iShiftBits))
    End If
  End Function
  
  Private Function RShift(lValue, iShiftBits)
    If iShiftBits = 0 Then
      RShift = lValue
      Exit Function
    ElseIf iShiftBits = 31 Then
      If lValue And &H80000000 Then
        RShift = 1
      Else
        RShift = 0
      End If
      Exit Function
    ElseIf iShiftBits < 0 Or iShiftBits > 31 Then
      Err.Raise 6
    End If
    
    RShift = (lValue And &H7FFFFFFE) \ m_l2Power(iShiftBits)
  
    If (lValue And &H80000000) Then
      RShift = (RShift Or (&H40000000 \ m_l2Power(iShiftBits - 1)))
    End If
  End Function
  
  Private Function RotateLeft(lValue, iShiftBits)
    RotateLeft = LShift(lValue, iShiftBits) Or RShift(lValue, (32 - iShiftBits))
  End Function
  
  Private Function AddUnsigned(lX, lY)
    Dim lX4
    Dim lY4
    Dim lX8
    Dim lY8
    Dim lResult
   
    lX8 = lX And &H80000000
    lY8 = lY And &H80000000
    lX4 = lX And &H40000000
    lY4 = lY And &H40000000
   
    lResult = (lX And &H3FFFFFFF) + (lY And &H3FFFFFFF)
   
    If lX4 And lY4 Then
      lResult = lResult Xor &H80000000 Xor lX8 Xor lY8
    ElseIf lX4 Or lY4 Then
      If lResult And &H40000000 Then
        lResult = lResult Xor &HC0000000 Xor lX8 Xor lY8
      Else
        lResult = lResult Xor &H40000000 Xor lX8 Xor lY8
      End If
    Else
      lResult = lResult Xor lX8 Xor lY8
    End If
   
    AddUnsigned = lResult
  End Function
  
  Private Function F(x, y, z)
    F = (x And y) Or ((Not x) And z)
  End Function
  
  Private Function G(x, y, z)
    G = (x And z) Or (y And (Not z))
  End Function
  
  Private Function H(x, y, z)
    H = (x Xor y Xor z)
  End Function
  
  Private Function I(x, y, z)
    I = (y Xor (x Or (Not z)))
  End Function
  
  Private Sub FF(a, b, c, d, x, s, ac)
    a = AddUnsigned(a, AddUnsigned(AddUnsigned(F(b, c, d), x), ac))
    a = RotateLeft(a, s)
    a = AddUnsigned(a, b)
  End Sub
  
  Private Sub GG(a, b, c, d, x, s, ac)
    a = AddUnsigned(a, AddUnsigned(AddUnsigned(G(b, c, d), x), ac))
    a = RotateLeft(a, s)
    a = AddUnsigned(a, b)
  End Sub
  
  Private Sub HH(a, b, c, d, x, s, ac)
    a = AddUnsigned(a, AddUnsigned(AddUnsigned(H(b, c, d), x), ac))
    a = RotateLeft(a, s)
    a = AddUnsigned(a, b)
  End Sub
  
  Private Sub II(a, b, c, d, x, s, ac)
    a = AddUnsigned(a, AddUnsigned(AddUnsigned(I(b, c, d), x), ac))
    a = RotateLeft(a, s)
    a = AddUnsigned(a, b)
  End Sub
  
  Private Function ConvertToWordArray(sMessage)
    Dim lMessageLength
    Dim lNumberOfWords
    Dim lWordArray()
    Dim lBytePosition
    Dim lByteCount
    Dim lWordCount
    
    Const MODULUS_BITS = 512
    Const CONGRUENT_BITS = 448
    
    lMessageLength = Len(sMessage)
    
    lNumberOfWords = (((lMessageLength + ((MODULUS_BITS - CONGRUENT_BITS) \ BITS_TO_A_BYTE)) \ (MODULUS_BITS \ BITS_TO_A_BYTE)) + 1) * (MODULUS_BITS \ BITS_TO_A_WORD)
    ReDim lWordArray(lNumberOfWords - 1)
    
    lBytePosition = 0
    lByteCount = 0
    Do Until lByteCount >= lMessageLength
      lWordCount = lByteCount \ BYTES_TO_A_WORD
      lBytePosition = (lByteCount Mod BYTES_TO_A_WORD) * BITS_TO_A_BYTE
      lWordArray(lWordCount) = lWordArray(lWordCount) Or LShift(Asc(Mid(sMessage, lByteCount + 1, 1)), lBytePosition)
      lByteCount = lByteCount + 1
    Loop
  
    lWordCount = lByteCount \ BYTES_TO_A_WORD
    lBytePosition = (lByteCount Mod BYTES_TO_A_WORD) * BITS_TO_A_BYTE
  
    lWordArray(lWordCount) = lWordArray(lWordCount) Or LShift(&H80, lBytePosition)
  
    lWordArray(lNumberOfWords - 2) = LShift(lMessageLength, 3)
    lWordArray(lNumberOfWords - 1) = RShift(lMessageLength, 29)
    
    ConvertToWordArray = lWordArray
  End Function
  
  Private Function WordToHex(lValue)
    Dim lByte
    Dim lCount
    
    For lCount = 0 To 3
      lByte = RShift(lValue, lCount * BITS_TO_A_BYTE) And m_lOnBits(BITS_TO_A_BYTE - 1)
      WordToHex = WordToHex & Right("0" & Hex(lByte), 2)
    Next
  End Function
  
  Public Function MD5(sMessage)
    Dim x
    Dim k
    Dim AA
    Dim BB
    Dim CC
    Dim DD
    Dim a
    Dim b
    Dim c
    Dim d
    
    Const S11 = 7
    Const S12 = 12
    Const S13 = 17
    Const S14 = 22
    Const S21 = 5
    Const S22 = 9
    Const S23 = 14
    Const S24 = 20
    Const S31 = 4
    Const S32 = 11
    Const S33 = 16
    Const S34 = 23
    Const S41 = 6
    Const S42 = 10
    Const S43 = 15
    Const S44 = 21
  
    x = ConvertToWordArray(sMessage)
    
    a = &H67452301
    b = &HEFCDAB89
    c = &H98BADCFE
    d = &H10325476
  
    For k = 0 To UBound(x) Step 16
      AA = a
      BB = b
      CC = c
      DD = d
    
      FF a, b, c, d, x(k + 0), S11, &HD76AA478
      FF d, a, b, c, x(k + 1), S12, &HE8C7B756
      FF c, d, a, b, x(k + 2), S13, &H242070DB
      FF b, c, d, a, x(k + 3), S14, &HC1BDCEEE
      FF a, b, c, d, x(k + 4), S11, &HF57C0FAF
      FF d, a, b, c, x(k + 5), S12, &H4787C62A
      FF c, d, a, b, x(k + 6), S13, &HA8304613
      FF b, c, d, a, x(k + 7), S14, &HFD469501
      FF a, b, c, d, x(k + 8), S11, &H698098D8
      FF d, a, b, c, x(k + 9), S12, &H8B44F7AF
      FF c, d, a, b, x(k + 10), S13, &HFFFF5BB1
      FF b, c, d, a, x(k + 11), S14, &H895CD7BE
      FF a, b, c, d, x(k + 12), S11, &H6B901122
      FF d, a, b, c, x(k + 13), S12, &HFD987193
      FF c, d, a, b, x(k + 14), S13, &HA679438E
      FF b, c, d, a, x(k + 15), S14, &H49B40821
    
      GG a, b, c, d, x(k + 1), S21, &HF61E2562
      GG d, a, b, c, x(k + 6), S22, &HC040B340
      GG c, d, a, b, x(k + 11), S23, &H265E5A51
      GG b, c, d, a, x(k + 0), S24, &HE9B6C7AA
      GG a, b, c, d, x(k + 5), S21, &HD62F105D
      GG d, a, b, c, x(k + 10), S22, &H2441453
      GG c, d, a, b, x(k + 15), S23, &HD8A1E681
      GG b, c, d, a, x(k + 4), S24, &HE7D3FBC8
      GG a, b, c, d, x(k + 9), S21, &H21E1CDE6
      GG d, a, b, c, x(k + 14), S22, &HC33707D6
      GG c, d, a, b, x(k + 3), S23, &HF4D50D87
      GG b, c, d, a, x(k + 8), S24, &H455A14ED
      GG a, b, c, d, x(k + 13), S21, &HA9E3E905
      GG d, a, b, c, x(k + 2), S22, &HFCEFA3F8
      GG c, d, a, b, x(k + 7), S23, &H676F02D9
      GG b, c, d, a, x(k + 12), S24, &H8D2A4C8A
        
      HH a, b, c, d, x(k + 5), S31, &HFFFA3942
      HH d, a, b, c, x(k + 8), S32, &H8771F681
      HH c, d, a, b, x(k + 11), S33, &H6D9D6122
      HH b, c, d, a, x(k + 14), S34, &HFDE5380C
      HH a, b, c, d, x(k + 1), S31, &HA4BEEA44
      HH d, a, b, c, x(k + 4), S32, &H4BDECFA9
      HH c, d, a, b, x(k + 7), S33, &HF6BB4B60
      HH b, c, d, a, x(k + 10), S34, &HBEBFBC70
      HH a, b, c, d, x(k + 13), S31, &H289B7EC6
      HH d, a, b, c, x(k + 0), S32, &HEAA127FA
      HH c, d, a, b, x(k + 3), S33, &HD4EF3085
      HH b, c, d, a, x(k + 6), S34, &H4881D05
      HH a, b, c, d, x(k + 9), S31, &HD9D4D039
      HH d, a, b, c, x(k + 12), S32, &HE6DB99E5
      HH c, d, a, b, x(k + 15), S33, &H1FA27CF8
      HH b, c, d, a, x(k + 2), S34, &HC4AC5665
    
      II a, b, c, d, x(k + 0), S41, &HF4292244
      II d, a, b, c, x(k + 7), S42, &H432AFF97
      II c, d, a, b, x(k + 14), S43, &HAB9423A7
      II b, c, d, a, x(k + 5), S44, &HFC93A039
      II a, b, c, d, x(k + 12), S41, &H655B59C3
      II d, a, b, c, x(k + 3), S42, &H8F0CCC92
      II c, d, a, b, x(k + 10), S43, &HFFEFF47D
      II b, c, d, a, x(k + 1), S44, &H85845DD1
      II a, b, c, d, x(k + 8), S41, &H6FA87E4F
      II d, a, b, c, x(k + 15), S42, &HFE2CE6E0
      II c, d, a, b, x(k + 6), S43, &HA3014314
      II b, c, d, a, x(k + 13), S44, &H4E0811A1
      II a, b, c, d, x(k + 4), S41, &HF7537E82
      II d, a, b, c, x(k + 11), S42, &HBD3AF235
      II c, d, a, b, x(k + 2), S43, &H2AD7D2BB
      II b, c, d, a, x(k + 9), S44, &HEB86D391
    
      a = AddUnsigned(a, AA)
      b = AddUnsigned(b, BB)
      c = AddUnsigned(c, CC)
      d = AddUnsigned(d, DD)
    Next
    
    MD5 = LCase(WordToHex(a) & WordToHex(b) & WordToHex(c) & WordToHex(d))
  End Function
  Konu mertcan akba tarafından (06-07-2007 Saat 13:22 ) de değistirilmistir.

 2. #2
  yabanci ersin86 Buraların yabancısı
  Üyelik Tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  4
  Tecrübe Puanı
  0

  Tanımlı

  bu vb için geçerli galiba.
  Smf için olanı var mı ?

 3. #3
  ^^Kimsesiz^^ zeynep Baktabul'un Çılgını zeynep Baktabul'un Çılgını zeynep Baktabul'un Çılgını zeynep Baktabul'un Çılgını zeynep Baktabul'un Çılgını zeynep Baktabul'un Çılgını zeynep Baktabul'un Çılgını zeynep Baktabul'un Çılgını zeynep Baktabul'un Çılgını zeynep Baktabul'un Çılgını zeynep Baktabul'un Çılgını zeynep - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Mar 2007
  Bulunduğu Yer
  Düşler Sokağı
  Mesajlar
  21.935
  Blog Yazıları
  137
  Tecrübe Puanı
  107375878

  Tanımlı

  yaw bunları nereye kopyalıyoz

 4. #4
  CaNDy'S
  Misafir

  Tanımlı

  Alıntı zeynep´isimli üyeden Alıntı Mesajı Göster
  yaw bunları nereye kopyalıyoz
  Yaff zeynepcimm senin işine yaramas bu kodlar boşfer sen D

 5. #5
  ^^Kimsesiz^^ zeynep Baktabul'un Çılgını zeynep Baktabul'un Çılgını zeynep Baktabul'un Çılgını zeynep Baktabul'un Çılgını zeynep Baktabul'un Çılgını zeynep Baktabul'un Çılgını zeynep Baktabul'un Çılgını zeynep Baktabul'un Çılgını zeynep Baktabul'un Çılgını zeynep Baktabul'un Çılgını zeynep Baktabul'un Çılgını zeynep - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Mar 2007
  Bulunduğu Yer
  Düşler Sokağı
  Mesajlar
  21.935
  Blog Yazıları
  137
  Tecrübe Puanı
  107375878

  Tanımlı

  tamam

+ Konu Cevapla

Benzer Konular

 1. Gece misali üstünü örtyorum
  By güle_aşık in forum Resimli Şiirler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08-06-2009, 17:34
 2. Uykuda Ömrüm Üstünü Güzel Örtün"
  By HaYaL** in forum Ask Ve Sevgi
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02-21-2009, 23:02
 3. Tüm Üyelerin Dikkatine !
  By r0ck.dLL in forum Forum Hakkında
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 07-11-2008, 15:42
 4. Mehmet Altan AKP'nin üstünü neden çizdi?
  By leyla_59 in forum Dünyadan Haberler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02-18-2008, 15:03
 5. Banladığın Üyelerin üstünü çizme
  By mertcan akba in forum Webmaster
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06-07-2007, 13:19

Yetkileriniz

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375