HTML bize metin biçimlendirme alanında çok geniş olanaklar sunar. CSS, uzun yazılışıyla Cascading Style Sheets, veya Türkçesiyle Stil şablonları ise bunu bir adım daha öteye götürür, bize sayfalarımız için global şablonlar hazırlama olanağı verdiği gibi, tek bir harfin stilini; yani renk, font, büyüklük gibi özelliklerini değiştirmek için de kullanılabilir. Bu tekniğin en önemli özelliği kullanımındaki bu esnekliğidir.

Bir web sayfası içerisinde zaten estetik kuralları gereği yüzlerce renk ve font kullanmayız. Genelde birbiriyle uyumlu birkaç renk ve birkaç font kullanırız ki, bunları her sayfada ayrı ayrı tekrar belirtmek yerine CSS yardımıyla bir sefer tanımlayıp bütün web sayfamızda kullanabiliriz.Bu şekilde güncelleme yaparken de onlarca sayfayı değiştirmekten kurtuluruz.

CSS kodları HTML kodlarının içine yazılırlar. Türüne göre body veya head bölümlerinde yer alabilirler. Bunların dışında harici CSS dosyaları oluşturulup bunlar gerektiğinde HTML belgesi içerisinde çağırılabilirler.

Hemen hemen her konuda olduğu gibi CSS konusunda da Microsoft Internet Explorer ve Netscape farklı yorumlar ortaya koyarlar. Bu noktada her iki browser'ın da aynı/benzer yorumlayacağı kodlar yazmak en uygunudur.

CSS (Cascading Style Sheets) web tasarımcılarının işini oldukça kolaylaştırmaktadır. CSS HTML'den ayrı yeni bir dil değil, HTML'in önemli bir parçasıdır. CSS ile web sayfasındaki araçların görünümleri genelleştirilir.


HTML derslerinde style="..." parametresini görmüştük. Bu parametre ile tanımlanan kodun özelliklerini değiştirmiştik. CSS style özelliklerinin tüm sayfa için tanımlanmasıdır. Hem Navigator 4.0 hem de Internet Explorer 4.0 browserlar ve daha gelişmiş olanları CSS'yi destekliyor. Fazla uzatmadan konuya girmek daha iyi olur sanırım.

HTML derslerinde geçen ama üzerinde pek durmadığımız style parametresi üzerinde açıklama yapmam gerekiyor. style parametresi <p>, <div>, <h1>, <a>, <font>, <li> gibi birçok kod için kullanılabilir:

<p style="text-align:left; font-size:12pt; color:red">...</p>

Yukarıda HTML derslerinden tanıdığımız, paragraf oluşturan <p> koduna style parametresi atanmıştır. Böylece paragrafın sola yaslanmasını, 12pt (point:nokta) font büyüklüğündeki harflerden oluşmasını, harflerin renginin kırmızı olmasını sağlıyoruz. style parametresinde birden fazla özellik tanımlanacaksa, örnekte olduğu gibi her özellikler arasına ";" işareti konur.

Nesne Özelliklerini Genelleştirme
Sayfa tasarımında CSS'den yararlanacaksak style="..." parametresini kullanmamız şart değil,sayfa özelliklerini <style>...</style> kodları arasında da tanımlayabiliriz.<style>...</style> kodları <head>...<head> bölümünde; bir fonksiyonmuşcasına yer alır.


KAYNAK: Özkan Özcan