+ Konu Cevapla
2 / 5 Sayfa BirinciBirinci 1 2 3 4 ... SonuncuSonuncu
6 den 10´e kadar. Toplam 23 Sayfa bulundu

siteniz için htlm kodları

 BİLGİSAYAR VE MSN DÜNYASI Katagorisinde ve  Webmaster Forumunda Bulunan  siteniz için htlm kodları Konusunu Görüntülemektesiniz.=>...

 1. #6
  Onursal Üye Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını
  Üyelik Tarihi
  Feb 2007
  Bulunduğu Yer
  !
  Mesajlar
  10.944
  Blog Yazıları
  2
  Tecrübe Puanı
  16232936

  Tanımlı

  Son dakika haberleri

  Code:
  HTML Code:
  #!/usr/bin/perl print "Content-type:text/plainnn"; read(STDIN, $gecici_alan, $ENV{'CONTENT_LENGTH'}); @alan_deger_ciftleri = split(/&/, $gecici_alan); foreach $alan_deger (@alan_deger_ciftleri) { ($alan, $deger) = split(/=/, $alan_deger); $deger =~ tr/+/ /;# + karakteri boşluk karakterine dönüştü $deger =~ s/%(..)/pack("C", hex($1))/eg; # $deger =~ s/%([a-fA-F0-9][a-fA-F0-9])/pack("C", hex($1)) $FORM{$alan} = $deger; } { open (DOSYAM, ">>./dosyam.dat") || die ("HATALI iSLEM..!"); print DOSYAM "$FORM{'ad'}:$FORM{'email'}:$FORM{'not'}n"; # yukarda bulunan : karakteri her alanı bir diğerinden ayırır. # bu karakteri, alan ayıracı olarak kendimiz belirledik close(DOSYAM); } print "<HTML>n<HEAD>n<TITLE>Teşekkürler</TITLE>n</HEAD>"; print "nn<BODY BGCOLOR="#FFFFFF" LINK="#CC0000">n"; print "<p><br><center><H3>İşlem Tamam !!!</H3><p><br>"; print "<PALIGN="CENTER">nn"; print "<FORM>n"; print "<INPUT onclick=history.go(-1) type=button value=Geri>n"; print "</FONT></FORM></center><p><br>n"; print "</center></BODY>n</HTML>n"; Şimdi aşağıdaki formu dolduralım ve yollayalım. Form tanımındaki form adı ile ilgili satırın tanımı şöyle olacak: <form action="http://sirius.gazi.edu.tr/cgi-bin/ornek3.pl" method="POST"> Sonuçta bilgilerin sistemde bulunan dosyam.dat ' a yazıldığını ve her bir veri alanının da birbirinden : karakteri ile ayrıldığını göreceksiniz. Adınız : E-mail : Notunuz: Dosyalardan Okuma Dosyalara yazma işlemini sanırım anladık.Şimdi sıra sistemdeki dosyadan bilgileri almak(okutmak) ve bu bilgileri değerlendirmekte... Bir önceki konuda formdan yolladığımız bilgiler dosyam.dat adlı dosyaya yazmıştı.Şimdi bu dosyadan okutma yaparak hem okuma işlemini hem de bir önceki yazdırma işleminin doğruluğunu test etmiş olacağız. Aşağıdaki örnekte dosyam.dat dan okunan satırlar(kayıtlar) sırayla bir browser'ın sayfasına yazdırılmaktadır. İnceleyelim. Programın adı ornek4.pl olsun. #!/usr/bin/perl print "Content-type:text/htmlnn"; { print "<HTML>n<HEAD>n<TITLE>KAYITLAR</TITLE>n</HEAD>"; print "nn<BODY BGCOLOR="#FFdd00" LINK="#CC0000">n"; open (DOSYAM, "./dosyam.dat") || die ("HATALI iSLEM..!"); print "<p><br><center><H4>Dosyaya girilen kayıtlar aşağıdadır !</H4><p><br>"; print "<PALIGN="CENTER">nn"; @tumkayitlar = <DOSYAM>; close(DOSYAM); foreach $herbirkayit (@tumkayitlar){ chomp($herbirkayit); print "$herbirkayit<br>n"; } } print "<FORM>n"; print "<INPUT onclick=history.go(-1) type=button value=Geri>n"; print "</FONT></FORM></center><p><br>n"; print "</center></BODY>n</HTML>n"; Şimdi bu programı çalıştıralım Bir de daha farklı bir çıktısı olan bu programı deneyiniz ve farkı inceleyip anlayınız. Program kodu aşağıdadır.(ornek5.pl) #!/usr/bin/perl print "Content-type:text/htmlnn"; { print "<HTML>n<HEAD>n<TITLE>KAYITLAR</TITLE>n</HEAD>"; print "nn<BODY BGCOLOR="#FFdd00" LINK="#CC0000">n"; open (DOSYAM, "./dosyam.dat") || die ("HATALI iSLEM..!"); print "<p><br><center><H4>Dosyaya girilen kayıtlar aşağıdadır !</H4><p><br>"; print "nn"; print "<table bgcolor=ffffff border=1 bordercolor=dc6000><tr>"; # Çıktının düzenli olması #için table tanımları yapılıyor @adlar = ("AD VE SOYAD","E-MAIL ADRESI","BIRAKILAN NOT"); #çıktı #başlıkları oluşturuluyor foreach $ad (@adlar) { print "<td bgcolor=ff3300>"; print "$ad"; # başlıklar bastırılıyor print "</td>"; } print "<br>nn"; print "</tr>"; @tumkayitlar = <DOSYAM>; close(DOSYAM); foreach $kayit (@tumkayitlar){ chomp($kayit); @degerler = split(/:/, $kayit); print "<tr>"; # alan içerikleri bastırılıyor print "<td>$degerler[0]</td>"; print "<td>$degerler[1]</td>"; print "<td>$degerler[2]</td>"; print "</tr>"; } print "</tr></table>n"; print "<FORM>n"; print "<INPUT onclick=history.go(-1) type=button value=Geri>n"; print "</FONT></FORM></center><p><br>n"; print "</center></BODY>n</HTML>n"; } Dosyada String Arama String bildiğiniz gibi içinde her türlü karakterleri barındırabilen karakterler dizisidir(boşluk v.b dahil). Dosyalara yazma,okuma örneklerimizden sonra şimdi de bir dosyanın içerisinde belli bir string aratma konusunu inceleyelim.Yine konuyu daha iyi kavramak için daha önceki örneklerimize sadık kalacağız.Onceki örneklerde hatırlarsanız dosyam.dat isimli dosya üzerinde çalışmıştık yine aynı dosyada bu sefer string (metin) taraması yapacağız. Dosyada arama yaptırmak için daha önce gördüğümüz konulardan faydalanarak (özellikle patternler)her bir kayıtta örnek stringi tarayacağız. Bu arada sadece metin aratacağımız için GET metodunu kullanacağız. Şimdi web sayfasında görünümü aşağıdaki gibi olan bir form tanımlayalım. Arayacağınız kelimeyi giriniz : KODU: <table width=60% border=1 bordercolor=#000055 bgcolor=#ff7700> <tr><td> <form action="http://sirius.gazi.edu.tr/cgi-bin/ornek6.pl" method="GET"> Aradığınız kelimeyi giriniz : <input type="Text" name="kelime"> <input type="submit" value="Ara !"> <input type="reset" value="Sil"> </form> </td></tr> </table> Yukardaki forma aratacağımız kelimeyi girip Ara ! tuşuna basınca, formun action alanında tanımlandığı üzere ornek6.pl programı çalıştırılacak ve yine o programda adı verilen dosyam.dat dosyasında kelime taranacak ve sonuclar listelenecektir. Programın kodu ise aşağıdadır.Formu doldurarak çalışmasını görünüz ve aşağıdaki kodu inceleyiniz. Bu arada taramada kolaylık olsun diye dosyam.dat daki bazı kelimeleri vereyim. Sevgi kaya(boşluk dahil),Atilla,Sevgi,sev,ali ... Bu kelimeleri sorgulayabilirsiniz. #!/usr/bin/perl print "Content-type:text/htmlnn"; $veriler = $ENV{'QUERY_STRING'}; #formdan alan-adı ve içeriği geldi ve aktarıldı #standart dışı karakterler düşünülerek aşağıdaki 2 satır eklendi $veriler =~ tr/+/ /; $veriler =~ s/%(..)/pack("C",hex($1))/eig; # string normale dönüştü ($alan, $deger) = split(/=/, $veriler); #alan-adı ve içeriği ayrıştırıldı $deger =~ tr/a-z/A-Z/; #buyuk harfe cevrildi..Amac:formdan nasıl girilirse girilsin farketmesin $deger =~ s/+/ /g; # + işareti boşluğa dönüştü print "<HTML>n<HEAD>n<TITLE>TARAMA SONUCLARI</TITLE>n</HEAD>"; print "nn<BODY BGCOLOR="#FFdd00" LINK="#CC0000">n"; print "Sorgulanan Kelime:$deger<hr nosize>"; print "<center>"; print "<table width=100% bgcolor=33ff00 border=1 bordercolor=ff0000>"; # düzemli çıktı amacıyla web sayfası tanımlandı open (DOSYAM, "./dosyam.dat") || die ("HATALI iSLEM..!"); @tumkayitlar = <DOSYAM>; close(DOSYAM); @adlar = ("AD VE SOYAD","E-MAIL ADRESI","BIRAKILAN NOT"); #sistemdeki dosya açıldı kayıtlar diziye alındı Başlıklar ise bastırılmak uzere bir baska diziye alındı foreach $ad (@adlar) { print "<td bgcolor=ff3300>"; print "$ad"; # başlıklar bastırıldı print "</td>"; } print "<br>nn"; print "</tr>"; foreach $kayit (@tumkayitlar){ chomp($kayit); $kayit=~ s/s*##.*$//; $kayit =~ tr/a-z/A-Z/; # dosyam.dat kayıtları normal olmayan karakterlerden #arındırılıp buyuk harfe cevrildi if ($kayit =~/$deger/){ #formdan gelen taranacak kelime kayıttamı? Evet ise aşağıya geç @degerler = split(/:/, $kayit); #kaydı alanlarına böl(ad,email,not) print "<tr>"; print "<td>$degerler[0]"; print "<td>$degerler[1]"; print "<td>$degerler[2]"; # kelimenin bulunduğu kayıt (Alanlar ayrı ayrı olmak üzere) bastırıldı print "</tr>"; } } print "</table>"; print "</center></body></html>n"; #web sayfası sonu Dosyada tam kelime sorgulama Bir önceki örnekte string taraması yapan programı inceledik.Biliyorsunuz şunların her biri string örnekleridir;"ali",ali ak","0lp96?" v.b. Bunlar anlamlı yada anlamsız olabilir.Bu defa herhangi bir stringi değil bir kelimeyi, taranan dosyada tam örneği varsa bulan bir program kodlayalım. Formumuz önceki form ile aynı olsun.Sadece program adını ornek6.pl değil ornek7.pl olarak düzelteceğiz.Aşağıdaki formda bu düzenlemeyi yaptım.Kodu ise formun altındadır. Aradığınız kelimeyi giriniz : KODU: <table width=60% border=1 bordercolor=#000055 bgcolor=#ff7700> <tr><td> <form action="http://sirius.gazi.edu.tr/cgi-bin/ornek7.pl" method="GET"> Aradığınız kelimeyi giriniz : <input type="Text" name="kelime"> <input type="submit" value="Ara !"> <input type="reset" value="Sil"> </form> </td></tr> </table> Yukardaki forma aratacağımız kelimeyi girip Ara ! tuşuna basınca,ornek7.pl programı, dosyam.dat dosyasında(bir önceki programda da kullanmıştık) aranan tam kelime örneğini tarar ve sonucu listeler.Formu doldurarak çalışmasını görünüz ve aşağıdaki kodu inceleyiniz. Bu arada aranacak kelime tam kelime olmalıdır.Kelimeden sonta yanlışlıkla boşluk dahi girseniz Kelimeyi bozmuş olacağınızdan sorgulama başarısız olur.Örneğin atilla yazıp boşluk tuşuna da dokunursanız kelimeniz atilla+ olacaktır ve dosyam.dat dosyasındaki atilla kelimesine uymayacağından sorgulama başarısız olacaktır.Amacımız tam kelime sorgulaması olduğundan bu derece katı önlem aldık. Örnek7.pl #!/usr/bin/perl print "Content-type:text/htmlnn"; $veriler = $ENV{'QUERY_STRING'}; #formdan girilen alan-adı ve içeriği #standart dışı karakterler düşünülerek aşağıdaki satırlar eklendi $veriler =~ tr/+/ /; $veriler =~ s/%(..)/pack("C",hex($1))/eig; ($alan, $deger) = split(/=/, $veriler); $deger =~ tr/a-z/A-Z/; $deger =~ s/+/ /g; print "<HTML>n<HEAD>n<TITLE>TARAMA SONUCLARI</TITLE>n</HEAD>"; print "nn<BODY BGCOLOR="#FFdd00" LINK="#CC0000">n"; print "Sorgulanan Kelime:$deger<hr nosize>"; if ($deger eq "" or $deger =~ /^s+/){ #Boş geçilmesin print "<h1>Sorgulanacak Kelime Girilmedi ..!<h1>"; exit; } print "<center>"; print "<table width=100% bgcolor=33ff00 border=1 bordercolor=ff0000>"; open (DOSYAM, "./dosyam.dat") || die ("HATALI iSLEM..!"); @tumkayitlar = <DOSYAM>; close(DOSYAM); @adlar = ("AD VE SOYAD","E-MAIL ADRESI","BIRAKILAN NOT"); foreach $ad (@adlar) { print "<td bgcolor=ff3300>"; print "$ad"; print "</td>"; } print "<br>nn"; print "</tr>"; $test=0; $kontrol=0; foreach $kayit (@tumkayitlar) { chomp($kayit); @degerler = split(/:/, $kayit); #Dosyadan diziye aktarılıyor sonradan bu diziden bastırılacak $kayit=~ s/s*##.*$//; #kayıt lüzumsuz karakterlerden ayıklandı $kayit =~ tr/a-z/A-Z/; #kayıt büyük harfe çevrildi @kelimeler = split(/[t ]+/, $kayit); #tab ve boşluklar varsa kayıt oradan bölündü ve diziye #kondu ve tam kelimeye erişim tedbirleri tamamlandı foreach $tam (0..$#kelimeler) { if (@kelimeler[$tam] =~ /b$degerb/) #formdan gelen kelimenin tam örneği varmı? { $test=1; $kontrol=1; last; #gerekli kontrol değişkenleri ayarlandı ve bu döngüden çıkıldı } } if ($kontrol == 1){ # kelime bulundu ve tüm kayıt bastırılıyor print "<tr>"; print "<td>$degerler[0]</td>"; print "<td>$degerler[1]</td>"; print "<td>$degerler[2]</td>"; print "</tr>"; $kontrol=0; } } if ($test == 0){ print "<tr>"; print "<td>Aranan KelimeBulunamadi..</td>"; print "</tr>";} print "</table>"; print "</center></body></html>n"; 

  siteni Sık kullanılanlara eklet

  Code:
  HTML Code:
  <body><font face="Tahoma" size="2"><br><a href="javascript:window.external.AddFavorite('http ://webmaster79.50megs.com', 'webmaster79')">Sik kullanilanlara ekle</a> </font></body 

  Dinamik Anolok saat

  Code:
  HTML Code:
  <head></head> <body> <script language="JavaScript"> fCol='444444'; //face colour. sCol='FF0000'; //seconds colour. mCol='444444'; //minutes colour. hCol='444444'; //hours colour. Ybase=30; //Clock height. Xbase=30; //Clock width. H='...'; H=H.split(''); M='....'; M=M.split(''); S='.....'; S=S.split(''); NS4=(document.layers); NS6=(document.getElementById&&!document.all); IE4=(document.all); Ypos=0; Xpos=0; dots=12; Split=360/dots; if (NS6){ for (i=1; i < dots+1; i++){ document.write('<div id="n6Digits'+i+'" style="position:absolute;top:0px;left:0px;width:30 px;height:30px;font-family:Arial;font-size:10px;color:#'+fCol+';text-align:center;padding-top:10px">'+i+'</div>'); } for (i=0; i < M.length; i++){ document.write('<div id="Ny'+i+'" style="position:absolute;top:0px;left:0px;width:2p x;height:2px;font-size:2px;background:#'+mCol+'"></div>'); } for (i=0; i < H.length; i++){ document.write('<div id="Nz'+i+'" style="position:absolute;top:0px;left:0px;width:2p x;height:2px;font-size:2px;background:#'+hCol+'"></div>'); } for (i=0; i < S.length; i++){ document.write('<div id="Nx'+i+'" style="position:absolute;top:0px;left:0px;width:2p x;height:2px;font-size:2px;background:#'+sCol+'"></div>'); } } if (NS4){ dgts='1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12'; dgts=dgts.split(' ') for (i=0; i < dots; i++){ document.write('<layer name=nsDigits'+i+' top=0 left=0 height=30 width=30><center><font face=Arial size=1 color='+fCol+'>'+dgts[i]+'</font></center></layer>'); } for (i=0; i < M.length; i++){ document.write('<layer name=ny'+i+' top=0 left=0 bgcolor='+mCol+' clip="0,0,2,2"></layer>'); } for (i=0; i < H.length; i++){ document.write('<layer name=nz'+i+' top=0 left=0 bgcolor='+hCol+' clip="0,0,2,2"></layer>'); } for (i=0; i < S.length; i++){ document.write('<layer name=nx'+i+' top=0 left=0 bgcolor='+sCol+' clip="0,0,2,2"></layer>'); } } if (IE4){ document.write('<div style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">'); for (i=1; i < dots+1; i++){ document.write('<div id="ieDigits" style="position:absolute;top:0px;left:0px;width:30 px;height:30px;font-family:Arial;font-size:10px;color:'+fCol+';text-align:center;padding-top:10px">'+i+'</div>'); } document.write('</div></div>') document.write('<div style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">'); for (i=0; i < M.length; i++){ document.write('<div id=y style="position:absolute;width:2px;height:2px;font -size:2px;background:'+mCol+'"></div>'); } document.write('</div></div>') document.write('<div style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">'); for (i=0; i < H.length; i++){ document.write('<div id=z style="position:absolute;width:2px;height:2px;font -size:2px;background:'+hCol+'"></div>'); } document.write('</div></div>') document.write('<div style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">'); for (i=0; i < S.length; i++){ document.write('<div id=x style="position:absolute;width:2px;height:2px;font -size:2px;background:'+sCol+'"></div>'); } document.write('</div></div>') } function clock(){ time = new Date (); secs = time.getSeconds(); sec = -1.57 + Math.PI * secs/30; mins = time.getMinutes(); min = -1.57 + Math.PI * mins/30; hr = time.getHours(); hrs = -1.57 + Math.PI * hr/6 + Math.PI*parseInt(time.getMinutes())/360; if (NS6){ Ypos=window.pageYOffset+window.innerHeight-Ybase-25; Xpos=window.pageXOffset+window.innerWidth-Xbase-30; for (i=1; i < dots+1; i++){ document.getElementById("n6Digits"+i).style.top=Yp os-15+Ybase*Math.sin(-1.56 +i *Split*Math.PI/180) document.getElementById("n6Digits"+i).style.left=X pos-15+Xbase*Math.cos(-1.56 +i*Split*Math.PI/180) } for (i=0; i < S.length; i++){ document.getElementById("Nx"+i).style.top=Ypos+i*Y base/4.1*Math.sin(sec); document.getElementById("Nx"+i).style.left=Xpos+i* Xbase/4.1*Math.cos(sec); } for (i=0; i < M.length; i++){ document.getElementById("Ny"+i).style.top=Ypos+i*Y base/4.1*Math.sin(min); document.getElementById("Ny"+i).style.left=Xpos+i* Xbase/4.1*Math.cos(min); } for (i=0; i < H.length; i++){ document.getElementById("Nz"+i).style.top=Ypos+i*Y base/4.1*Math.sin(hrs); document.getElementById("Nz"+i).style.left=Xpos+i* Xbase/4.1*Math.cos(hrs); } } if (NS4){ Ypos=window.pageYOffset+window.innerHeight-Ybase-20; Xpos=window.pageXOffset+window.innerWidth-Xbase-30; for (i=0; i < dots; ++i){ document.layers["nsDigits"+i].top=Ypos-5+Ybase*Math.sin(-1.045 +i*Split*Math.PI/180) document.layers["nsDigits"+i].left=Xpos-15+Xbase*Math.cos(-1.045 +i*Split*Math.PI/180) } for (i=0; i < S.length; i++){ document.layers["nx"+i].top=Ypos+i*Ybase/4.1*Math.sin(sec); document.layers["nx"+i].left=Xpos+i*Xbase/4.1*Math.cos(sec); } for (i=0; i < M.length; i++){ document.layers["ny"+i].top=Ypos+i*Ybase/4.1*Math.sin(min); document.layers["ny"+i].left=Xpos+i*Xbase/4.1*Math.cos(min); } for (i=0; i < H.length; i++){ document.layers["nz"+i].top=Ypos+i*Ybase/4.1*Math.sin(hrs); document.layers["nz"+i].left=Xpos+i*Xbase/4.1*Math.cos(hrs); } } if (IE4){ Ypos=document.body.scrollTop+window.document.body. clientHeight-Ybase-20; Xpos=document.body.scrollLeft+window.document.body .clientWidth-Xbase-20; for (i=0; i < dots; ++i){ ieDigits[i].style.pixelTop=Ypos-15+Ybase*Math.sin(-1.045 +i *Split*Math.PI/180) ieDigits[i].style.pixelLeft=Xpos-15+Xbase*Math.cos(-1.045 +i *Split*Math.PI/180) } for (i=0; i < S.length; i++){ x[i].style.pixelTop =Ypos+i*Ybase/4.1*Math.sin(sec); x[i].style.pixelLeft=Xpos+i*Xbase/4.1*Math.cos(sec); } for (i=0; i < M.length; i++){ y[i].style.pixelTop =Ypos+i*Ybase/4.1*Math.sin(min); y[i].style.pixelLeft=Xpos+i*Xbase/4.1*Math.cos(min); } for (i=0; i < H.length; i++){ z[i].style.pixelTop =Ypos+i*Ybase/4.1*Math.sin(hrs); z.style.pixelLeft=Xpos+i*Xbase/4.1*Math.cos(hrs); } } setTimeout('clock()',100); } clock(); //--> </script> <center>Sağ alt köşedeki saate bakın hazirlayan ve sunan Macho_M muratus</center> </body>

 2. #7
  Onursal Üye Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını
  Üyelik Tarihi
  Feb 2007
  Bulunduğu Yer
  !
  Mesajlar
  10.944
  Blog Yazıları
  2
  Tecrübe Puanı
  16232936

  Tanımlı

  Mail listesi

  Code:
  HTML Code:
  <form method="POST" action="ekle.asp" name=""> <table width="51%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"> <tr> <td width="42%" height="32"> <div align="right"><font size="2">E-Mail Listemize Katılın:</font></div> </td> <td width="58%" height="32"> <input type="text" name="EMail" size="20"> <input type="submit" value="Ekle" name="B1"> </td> </tr> </table> </form>

  Tv'de bugün

  Code:
  HTML Code:
  <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> <!-- function openw(){ var anket=window.open("","tv_bugun","width=450,height= 420,scrollbars=yes,menubar=no,resizable=yes"); } //--> </SCRIPT> <form method="POST" action="http://webmasterim.com/tv_bugun/tv_bugun.php" target="tv_bugun"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border:dotted 2px silver;"> <tr> <td bgcolor="#DCDCDC" align="center"> <font face="verdana" size="2" color="#000000"><b>TV'de Bugün</b></font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#F5F5F5" align="center"> <SELECT name="chnl" style="font-family: Verdana; background-color:#F5F5F5; font-size:11px;"> <OPTION selected VALUE="">..:Kanallar:..</OPTION> <OPTION VALUE="4">ATV</OPTION> <OPTION VALUE="3">CNBC-E</OPTION> <OPTION VALUE="2">CNN TURK</OPTION> <OPTION VALUE="6">Discovery</OPTION> <OPTION VALUE="13">FLASH TV</OPTION> <OPTION VALUE="16">HABERTURK</OPTION> <OPTION VALUE="26">Kanal 7</OPTION> <OPTION VALUE="1">Kanal D</OPTION> <OPTION VALUE="15">NTV</OPTION> <OPTION VALUE="27">STV</OPTION> <OPTION VALUE="7">SHOWTV</OPTION> <OPTION VALUE="8">STAR</OPTION> <OPTION VALUE="9">TGRT</OPTION> <OPTION VALUE="10">TRT1</OPTION> <OPTION VALUE="11">TRT2</OPTION> <OPTION VALUE="12">TRT3</OPTION> <OPTION VALUE="21">TV8</OPTION> </SELECT> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#DCDCDC" align="center"> <input type="submit" value="Göster" style="font-family: Verdana; font-weight:bold; font-size:7pt; background-color:#DCDCDC;" onClick="openw();"> </td> </tr> </table> <input type="hidden" name="site_ismi" value="eprem.*********.com"> </form> <script language="javascript" src="/mynet_sistem/hostingad.js"></script><script language="javascript" src="<A href="http://mysite.mynet.com/common/hostingad_1.js"></script">http://mysite.mynet.com/common/hostingad_1.js"></script>

  Gelen ziyaretçiyi tanımlama

  Code:
  HTML Code:
  <script> <!-- // Copyright (c) 1996-1997 Tomer Shiran. All rights reserved. // Permission given to use the script provided that this notice remains as is. // Additional scripts can be found at http://www.javadepo.com (http://www.javadepo.com/) // Boolean variable specified if alert should be displayed if cookie exceeds 4KB var caution = false // name - name of the cookie // value - value of the cookie // [expires] - expiration date of the cookie (defaults to end of current session) // [path] - path for which the cookie is valid (defaults to path of calling document) // [domain] - domain for which the cookie is valid (defaults to domain of calling document) // [secure] - Boolean value indicating if the cookie transmission requires a secure transmission // * an argument defaults when it is assigned null as a placeholder // * a null placeholder is not required for trailing omitted arguments function setCookie(name, value, expires, path, domain, secure) { var curCookie = name + "=" + escape(value) + ((expires) ? "; expires=" + expires.toGMTString() : "") + ((path) ? "; path=" + path : "") + ((domain) ? "; domain=" + domain : "") + ((secure) ? "; secure" : "") if (!caution || (name + "=" + escape(value)).length <= 4000) document.cookie = curCookie else if (confirm("Cookie exceeds 4KB and will be cut!")) document.cookie = curCookie } // name - name of the desired cookie // * return string containing value of specified cookie or null if cookie does not exist function getCookie(name) { var prefix = name + "=" var cookieStartIndex = document.cookie.indexOf(prefix) if (cookieStartIndex == -1) return null var cookieEndIndex = document.cookie.indexOf(";", cookieStartIndex + prefix.length) if (cookieEndIndex == -1) cookieEndIndex = document.cookie.length return unescape(document.cookie.substring(cookieStartInde x + prefix.length, cookieEndIndex)) } // name - name of the cookie // [path] - path of the cookie (must be same as path used to create cookie) // [domain] - domain of the cookie (must be same as domain used to create cookie) // * path and domain default if assigned null or omitted if no explicit argument proceeds function deleteCookie(name, path, domain) { if (getCookie(name)) { document.cookie = name + "=" + ((path) ? "; path=" + path : "") + ((domain) ? "; domain=" + domain : "") + "; expires=Thu, 01-Jan-70 00:00:01 GMT" } } // date - any instance of the Date object // * you should hand all instances of the Date object to this function for "repairs" // * this function is taken from Chapter 14, "Time and Date in JavaScript", in "Learn Advanced JavaScript Programming" function fixDate(date) { var base = new Date(0) var skew = base.getTime() if (skew > 0) date.setTime(date.getTime() - skew) } var now = new Date() fixDate(now) now.setTime(now.getTime() + 31 * 24 * 60 * 60 * 1000) var name = getCookie("name") if (!name) name = prompt("Lütfen isminizi yazın:", "Adınız(site sizi bu isimle hatırlıycak.") setCookie("name", name, now) document.write(" " + name + "") //--> </script>

 3. #8
  Onursal Üye Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını
  Üyelik Tarihi
  Feb 2007
  Bulunduğu Yer
  !
  Mesajlar
  10.944
  Blog Yazıları
  2
  Tecrübe Puanı
  16232936

  Tanımlı

  Renk değiştiren yazı

  Code:
  HTML Code:
  <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254"> <title>Neunkirchen</title> </head> <body> <p> <body bgcolor="#000000" text="#FFFFFF"> <font size="2" face="Verdana"> <script language="JavaScript1.2"> <!-- Begin function initArray() { this.length = initArray.arguments.length; for (var i = 0; i < this.length; i++) { this[i] = initArray.arguments; } } var ctext = "BURAYA YAZIYI YAZIN"; var speed = 1000; var x = 0; var color = new initArray( "yellow", "green", "blue", "white", "red", "orange" ); if(navigator.appName == "Netscape") { document.write('<layer id="c"><center>'+ctext+'</center></layer><br>'); } if (navigator.appVersion.indexOf("MSIE") != -1){ document.write('<div id="c"><center>'+ctext+'</center></div>'); } function chcolor(){ if(navigator.appName == "Netscape") { document.c.document.write('<center><font color="'+color[x]); document.c.document.write('">'+ctext+'</font></center>'); document.c.document.close(); } else if (navigator.appVersion.indexOf("MSIE") != -1){ document.all.c.style.color = color[x]; } (x < color.length-1) ? x++ : x = 0; } setInterval("chcolor()",1000); // EndA1 --> </script></font> </p> </body> </html> 


  Mouse'u ( fareyi ) takip eden saat ve tarih ( Süper bişey YENİ)

  Code:
  HTML Code:
  <SCRIPT language=JavaScript> dCol='000000';//date colour. fCol='000000';//face colour. sCol='000000';//seconds colour. mCol='000000';//minutes colour. hCol='000000';//hours colour. ClockHeight=60; ClockWidth=60; ClockFromMouseY=0; ClockFromMouseX=120; //Alter nothing below! Alignments will be lost! d=new Array("PAZAR","PAZARTESY","SALI","ÇAR?AMBA","PER?E MBE","CUMA","CUMARTESY"); m=new Array("OCAK","?UBAT","MART","NYSAN","MAYIS","HAZYR AN","TEMMUZ","AGUSTOS","EYLÜL","EKYM","KASIM","ARA LIK"); date=new Date(); day=date.getDate(); year=date.getYear(); if (year < 2000) year=year+1900; TodaysDate=" "+d[date.getDay()]+" "+day+" "+m[date.getMonth()]+" "+year; D=TodaysDate.split(''); H='...'; H=H.split(''); M='.....'; M=M.split(''); S='.......'; S=S.split(''); Face='1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12'; font='Tahoma'; size=1.5; speed=0.8; ns=(document.layers); ie=(document.all); Face=Face.split(' '); n=Face.length; a=size*10; ymouse=0; xmouse=0; scrll=0; props="<font face="+font+" size="+size+" color="+fCol+"><B>"; props2="<font face="+font+" size="+size+" color="+dCol+"><B>"; Split=360/n; Dsplit=360/D.length; HandHeight=ClockHeight/6.5 HandWidth=ClockWidth/6.5 HandY=-7; HandX=-2.5; scrll=0; step=0.01; currStep=0; y=new Array();x=new Array();Y=new Array();X=new Array(); for (i=0; i < n; i++){y[i]=0;x[i]=0;Y[i]=0;X[i]=0} Dy=new Array();Dx=new Array();DY=new Array();DX=new Array(); for (i=0; i < D.length; i++){Dy[i]=0;Dx[i]=0;DY[i]=0;DX[i]=0} if (ns){ for (i=0; i < D.length; i++) document.write('<layer name="nsDate'+i+'" top=0 left=0 height='+a+' width='+a+'><center>'+props2+D[i]+'</font></center></layer>'); for (i=0; i < n; i++) document.write('<layer name="nsFace'+i+'" top=0 left=0 height='+a+' width='+a+'><center>'+props+Face[i]+'</font></center></layer>'); for (i=0; i < S.length; i++) document.write('<layer name=nsSeconds'+i+' top=0 left=0 width=15 height=15><font face=Arial size=3 color='+sCol+'><center><b>'+S[i]+'</b></center></font></layer>'); for (i=0; i < M.length; i++) document.write('<layer name=nsMinutes'+i+' top=0 left=0 width=15 height=15><font face=Arial size=3 color='+mCol+'><center><b>'+M[i]+'</b></center></font></layer>'); for (i=0; i < H.length; i++) document.write('<layer name=nsHours'+i+' top=0 left=0 width=15 height=15><font face=Arial size=3 color='+hCol+'><center><b>'+H[i]+'</b></center></font></layer>'); } if (ie){ document.write('<div id="Od" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">'); for (i=0; i < D.length; i++) document.write('<div id="ieDate" style="position:absolute;top:0px;left:0;height:'+a +';width:'+a+';text-align:center">'+props2+D[i]+'</B></font></div>'); document.write('</div></div>'); document.write('<div id="Of" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">'); for (i=0; i < n; i++) document.write('<div id="ieFace" style="position:absolute;top:0px;left:0;height:'+a +';width:'+a+';text-align:center">'+props+Face[i]+'</B></font></div>'); document.write('</div></div>'); document.write('<div id="Oh" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">'); for (i=0; i < H.length; i++) document.write('<div id="ieHours" style="position:absolute;width:16px;height:16px;fo nt-family:Arial;font-size:16px;color:'+hCol+';text-align:center;font-weight:bold">'+H[i]+'</div>'); document.write('</div></div>'); document.write('<div id="Om" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">'); for (i=0; i < M.length; i++) document.write('<div id="ieMinutes" style="position:absolute;width:16px;height:16px;fo nt-family:Arial;font-size:16px;color:'+mCol+';text-align:center;font-weight:bold">'+M[i]+'</div>'); document.write('</div></div>') document.write('<div id="Os" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">'); for (i=0; i < S.length; i++) document.write('<div id="ieSeconds" style="position:absolute;width:16px;height:16px;fo nt-family:Arial;font-size:16px;color:'+sCol+';text-align:center;font-weight:bold">'+S[i]+'</div>'); document.write('</div></div>') } (ns)?window.captureEvents(Event.MOUSEMOVE):0; function Mouse(evnt){ ymouse = (ns)?evnt.pageY+ClockFromMouseY-(window.pageYOffset):event.y+ClockFromMouseY; xmouse = (ns)?evnt.pageX+ClockFromMouseX:event.x+ClockFromM ouseX; } (ns)?window.onMouseMove=Mouse:document.onmousemove =Mouse; function ClockAndAssign(){ time = new Date (); secs = time.getSeconds(); sec = -1.57 + Math.PI * secs/30; mins = time.getMinutes(); min = -1.57 + Math.PI * mins/30; hr = time.getHours(); hrs = -1.575 + Math.PI * hr/6+Math.PI*parseInt(time.getMinutes())/360; if (ie){ Od.style.top=window.document.body.scrollTop; Of.style.top=window.document.body.scrollTop; Oh.style.top=window.document.body.scrollTop; Om.style.top=window.document.body.scrollTop; Os.style.top=window.document.body.scrollTop; } for (i=0; i < n; i++){ var F=(ns)?document.layers['nsFace'+i]:ieFace[i].style; F.top=y[i] + ClockHeight*Math.sin(-1.0471 + i*Split*Math.PI/180)+scrll; F.left=x[i] + ClockWidth*Math.cos(-1.0471 + i*Split*Math.PI/180); } for (i=0; i < H.length; i++){ var HL=(ns)?document.layers['nsHours'+i]:ieHours[i].style; HL.top=y[i]+HandY+(i*HandHeight)*Math.sin(hrs)+scrll; HL.left=x[i]+HandX+(i*HandWidth)*Math.cos(hrs); } for (i=0; i < M.length; i++){ var ML=(ns)?document.layers['nsMinutes'+i]:ieMinutes[i].style; ML.top=y[i]+HandY+(i*HandHeight)*Math.sin(min)+scrll; ML.left=x[i]+HandX+(i*HandWidth)*Math.cos(min); } for (i=0; i < S.length; i++){ var SL=(ns)?document.layers['nsSeconds'+i]:ieSeconds[i].style; SL.top=y[i]+HandY+(i*HandHeight)*Math.sin(sec)+scrll; SL.left=x[i]+HandX+(i*HandWidth)*Math.cos(sec); } for (i=0; i < D.length; i++){ var DL=(ns)?document.layers['nsDate'+i]:ieDate[i].style; DL.top=Dy[i] + ClockHeight*1.5*Math.sin(currStep+i*Dsplit*Math.PI /180)+scrll; DL.left=Dx[i] + ClockWidth*1.5*Math.cos(currStep+i*Dsplit*Math.PI/180); } currStep-=step; } function Delay(){ scrll=(ns)?window.pageYOffset:0; Dy[0]=Math.round(DY[0]+=((ymouse)-DY[0])*speed); Dx[0]=Math.round(DX[0]+=((xmouse)-DX[0])*speed); for (i=1; i < D.length; i++){ Dy[i]=Math.round(DY[i]+=(Dy[i-1]-DY[i])*speed); Dx[i]=Math.round(DX[i]+=(Dx[i-1]-DX[i])*speed); } y[0]=Math.round(Y[0]+=((ymouse)-Y[0])*speed); x[0]=Math.round(X[0]+=((xmouse)-X[0])*speed); for (i=1; i < n; i++){ y[i]=Math.round(Y[i]+=(y[i-1]-Y[i])*speed); x[i]=Math.round(X[i]+=(x[i-1]-X)*speed); } ClockAndAssign(); setTimeout('Delay()',20); } if (ns||ie)window.onload=Delay; </SCRIPT> <body bgcolor="#FFFF00"> </body>  İnternet rehberi ( kopyala yapıştır bütün internet orda )

  Code:
  HTML Code:
  <% @LANGUAGE=VBSCRIPT CODEPAGE=1254 %> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=ISO-8859-9"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=windows-1254"> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <HTML><HEAD><TITLE>internet rehberi - Internet Rehberi</TITLE> <script Type="Text/JavaScript" language="JavaScript" src="<A href="http://www.surucubul.net/surucubul.js"></script">http://www.surucubul.net/surucubul.js"></script> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="http://www.surucubul.net/topsites/templates/default.css" /> </HEAD> <BODY text=#444444 bottomMargin=10 vLink=#0000ff aLink=#800000 link=#0000ff bgColor=#ffffff topMargin=10 marginheight="10" marginwidth="10"> <DIV align=center> <TABLE width="570" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=186 bgColor=#ffffff><!--Sütun 1 Başlıyor--><!--Tablo 1*1 Seçtiklerimiz Başlıyor--> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=1 width=186 bgColor=#800000 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=184 bgColor=#800000><SPAN class=tablobaslik>&nbsp;</SPAN><font color="white"><b><span class=tablobaslik>Televizyonlar</span><BR> </b></font></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top align=left width=184 bgColor=#800000> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 width=184 bgColor=#800000 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=180 bgColor=#ffffff><a href="http://www.atv.com.tr (http://www.atv.com.tr/)" target="_blank" class="metinlinkleri">ATV<br> </a><a href="http://www.cnnturk.com.tr (http://www.cnnturk.com.tr/)" target="_blank" class="metinlinkleri">CNNT&Uuml;RK<br> </a><a href="http://www.kanal6.com.tr (http://www.kanal6.com.tr/)" target="_blank" class="metinlinkleri">KANAL 6<br> </a><a href="http://www.kanal7.com.tr (http://www.kanal7.com.tr/)" target="_blank" class="metinlinkleri">KANAL 7<br> </a><a href="http://www.kanala.com.tr (http://www.kanala.com.tr/)" target="_blank" class="metinlinkleri">KANAL A<br> </a><a href="http://www.kanald.com.tr (http://www.kanald.com.tr/)" target="_blank" class="metinlinkleri">KANAL D<br> </a><a href="http://www.cnbce.com (http://www.cnbce.com/)" target="_blank" class="metinlinkleri">CNBC-E<br> </a><a href="http://www.ntv.com.tr (http://www.ntv.com.tr/)" target="_blank" class="metinlinkleri">NTV<br> </a><a href="http://www.showtvnet.com (http://www.showtvnet.com/)" target="_blank" class="metinlinkleri">SHOWTV<br> </a><a href="http://www.startv.com.tr (http://www.startv.com.tr/)" target="_blank" class="metinlinkleri">STAR TV <br> </a><a href="http://www.tgrt.com.tr (http://www.tgrt.com.tr/)" target="_blank" class="metinlinkleri">TGRT<br> </a><a href="http://www.trt.com.tr (http://www.trt.com.tr/)" target="_blank" class="metinlinkleri">TRT<br> </a><a href="http://www.tv8.com.tr (http://www.tv8.com.tr/)" target="_blank" class="metinlinkleri">TV8<br> </a><a href="http://www.surucubul.net/modules.php...iewlink&cid=31 (http://www.surucubul.net/modules.php?name=Web_Links&l_op=viewlink&cid=31)" target="_blank"><font color="#090909"><b>Devamı</b></font><img src="images/internetrehberi/oynayanok.gif" alt="" height="9" width="20" border="0"></a></TD></TR> </TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=186 bgColor=#dddddd border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=186 bgColor=#dddddd><IMG height=2 alt="" hspace=0 src="" width=186 border=0><BR></TD></TR></TBODY></TABLE> <!--Boşluk Başlıyor--> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=186 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=186 bgColor=#ffffff><IMG height=5 alt="" hspace=0 src="" width=186 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE> <!--Boşluk Başlıyor--> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=1 width=186 bgColor=#dd0000 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=184 bgColor=#dd0000><SPAN class=tablobaslik>&nbsp;<font color="white"><b>Bedava SMS Mesaj / Cep</b></font></SPAN><BR></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top align=left width=184 bgColor=#dd0000> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 width=184 bgColor=#797922 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=180 bgColor=#ffffff><A class=tablolink title="Bedava SMS" href="http://www.sms.ac/" target=_blank>Bedava SMS </A><BR><A class=tablolink title="Telsim Bedava SMS" href="http://www.telsim.com.tr/servisler/i...ail/index2.php (http://www.telsim.com.tr/servisler/iletisim_servisleri/CepMail/index2.php)" target=_blank>Telsim Bedava SMS </A><BR><A class=tablolink href="http://www.turkcell.com.tr/" target=_blank>Turkcell Ana Sayfa</A><BR><A class=tablolink href="http://www.renkmobil.com/" target=_blank>Renkmobil</A><BR><A class=tablolink href="http://www.netbulpower.com/" target=_blank>Netbulpower Bedava SMS</A><BR><A class=tablolink href="http://www.smsrehberi.com/" target=_blank>SMS Rehberi</A><BR><A class=tablolink href="http://www.cebimde.com/" target=_blank>Cebimde</A><BR><A class=tablolink href="http://www.smslust.net/" target=_blank>SMS Lust</A><BR><A class=tablolink href="http://www.cepci.com/" target=_blank>Cepçi</A><BR><A class=tablolink href="http://www.cepdunyam.com/" target=_blank>Cep Dünyam</A><BR> <a href="http://www.surucubul.net/modules.php...iewlink&cid=37 (http://www.surucubul.net/modules.php?name=Web_Links&l_op=viewlink&cid=37)" target="_blank"><font color="#090909"><b>Devamı</b></font><img src="images/internetrehberi/oynayanok.gif" alt="" height="9" width="20" border="0"></a></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=186 bgColor=#dddddd border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=186 bgColor=#dddddd><IMG height=2 alt="" hspace=0 src="" width=186 border=0><BR></TD></TR></TBODY></TABLE><!--Tablo 1*2 Bedava SMS Mesaj Cep Bitiyor--><!--Boşluk Başlıyor--> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=186 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=186 bgColor=#ffffff><IMG height=5 alt="" hspace=0 src="" width=186 border=0><BR></TD></TR></TBODY></TABLE><!--Boşluk Bitiyor--><!--Tablo 1*3 Dergiler Başlıyor--> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=1 width=186 bgColor=#aa0000 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=184 bgColor=#aa0000><SPAN class=tablobaslik>&nbsp; <font color="white"><b>Dergiler</b></font></SPAN><BR></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top align=left width=184 bgColor=#aa0000> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 width=184 bgColor=#aa0000 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=180 bgColor=#ffffff><A class=tablolink href="http://www.aksiyon.com.tr/" target=_blank>Aksiyon</A><BR><A class=tablolink href="http://www.macworld.com.tr/" target=_blank>Macworld</A><BR><A class=tablolink href="http://www.pcnet.com.tr/" target=_blank>PC Net</A><BR><A class=tablolink href="http://www.nationalgeographic.com.tr/" target=_blank>National Geographic</A><BR><A class=tablolink href="http://www.focusdergisi.com.tr/" target=_blank>Focus</A><BR><A class=tablolink href="http://www.heygirl.com.tr/" target=_blank>Hey Girl</A><BR><A class=tablolink href="http://www.capital.com.tr/" target=_blank>Capital</A><BR><A class=tablolink href="http://www.atlasturkey.com.tr/tr/" target=_blank>Atlas</A><BR><A class=tablolink href="http://www.chip.com.tr/" target=_blank>Chip</A><BR><A class=tablolink href="http://www.bluejean.com.tr/" target=_blank>Blue Jean</A><BR> <a href="http://www.surucubul.net/modules.php...iewlink&cid=38 (http://www.surucubul.net/modules.php?name=Web_Links&l_op=viewlink&cid=38)" target="_blank"><font color="#090909"><b>Devamı</b></font><img src="images/internetrehberi/oynayanok.gif" alt="" height="9" width="20" border="0"></a></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=186 bgColor=#dddddd border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=186 bgColor=#dddddd><IMG height=2 alt="" hspace=0 src="" width=186 border=0><BR></TD></TR></TBODY></TABLE><!--Tablo 1*3 Dergiler Bitiyor--><!--Boşluk Başlıyor--> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=186 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=186 bgColor=#ffffff><IMG height=5 alt="" hspace=0 src="" width=186 border=0><BR></TD></TR></TBODY></TABLE><!--Boşluk Bitiyor--><!--Tablo 1*4 Radyolar Başlıyor--> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=1 width=186 bgColor=#cc0000 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=184 bgColor=#cc0000><SPAN class=tablobaslik>&nbsp; <font color="white"><b>Radyolar</b></font></SPAN><BR></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top align=left width=184 bgColor=#cc0000> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 width=184 bgColor=#cc0000 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=180 bgColor=#ffffff><A class=tablolink href="http://www.capitalradio.com.tr/" target=_blank>Capital Radio</A><BR><A class=tablolink href="http://www.radyoodtu.com/" target=_blank>Radyo ODTÜ</A><BR><A class=tablolink href="http://www.kentfm.com.tr/" target=_blank>Kent FM</A><BR><A class=tablolink href="http://www.alemfm.com/" target=_blank>Alem FM</A><BR><A class=tablolink href="http://www.bestfm.com.tr/" target=_blank>Best FM</A><BR><A class=tablolink href="http://www.powerfm.com.tr/" target=_blank>Power FM</A><BR><A class=tablolink href="http://www.radyomydonose.com.tr/" target=_blank>Radyo Mydonose</A><BR><A class=tablolink href="http://www.metrofm.com.tr/" target=_blank>Metro FM</A><BR><A class=tablolink href="http://www.showradyo.com.tr/Show%20Radyo" target=_blank>Show Radyo</A><BR><A class=tablolink href="http://www.radyo5.com.tr/" target=_blank>Radyo 5</A><BR> <a href="http://www.surucubul.net/modules.php...iewlink&cid=43 (http://www.surucubul.net/modules.php?name=Web_Links&l_op=viewlink&cid=43)" target="_blank"><font color="#090909"><b>Devamı</b></font><img src="images/internetrehberi/oynayanok.gif" alt="" height="9" width="20" border="0"></a></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=186 bgColor=#dddddd border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=186 bgColor=#dddddd><IMG height=2 alt="" hspace=0 src="" width=186 border=0><BR></TD></TR></TBODY></TABLE><!--Tablo 1*4 Radyolar Bitiyor--><!--Boşluk Başlıyor--> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=186 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=186 bgColor=#ffffff><IMG height=5 alt="" hspace=0 src="" width=186 border=0><BR></TD></TR></TBODY></TABLE><!--Boşluk Bitiyor--><!--Tablo 1*5 e-posta Başlıyor--> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=1 width=186 bgColor=#444466 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=184 bgColor=#444466><SPAN class=tablobaslik>&nbsp;<b> <font color="white">e-posta</font></b></SPAN><BR></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top align=left width=184 bgColor=#444466> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 width=184 bgColor=#444466 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=180 bgColor=#ffffff><A class=tablolink href="http://www.hotmail.com/" target=_blank>Hotmail</A><BR><A class=tablolink href="http://mail.yahoo.com/" target=_blank>Yahoo</A><BR><A class=tablolink href="http://www.mynet.com/" target=_blank>Mynet</A><BR> <a href="http://www.surucubul.net/modules.php...iewlink&cid=46 (http://www.surucubul.net/modules.php?name=Web_Links&l_op=viewlink&cid=46)" target="_blank"><font color="#090909"><b>Devamı</b></font><img src="images/internetrehberi/oynayanok.gif" alt="" height="9" width="20" border="0"></a></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=186 bgColor=#dddddd border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=186 bgColor=#dddddd><IMG height=2 alt="" hspace=0 src="" width=186 border=0><BR></TD></TR></TBODY></TABLE><!--Tablo 1*5 e-posta Bitiyor--><!--Boşluk Başlıyor--> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=186 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=186 bgColor=#ffffff><IMG height=5 alt="" hspace=0 src="" width=186 border=0><BR></TD></TR></TBODY></TABLE><!--Boşluk Bitiyor--><!--Tablo 1*6 Oyun bedava oyun bedava oyunlar Başlıyor--> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=1 width=186 bgColor=#449944 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=184 bgColor=#449944><SPAN class=tablobaslik>&nbsp; <font color="white"><b>Bedava Oyun / Oyunlar</b></font></SPAN><BR></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top align=left width=184 bgColor=#449944> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 width=184 bgColor=#449944 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=180 bgColor=#ffffff><A class=tablolink href="http://www.gamyun.net/" target=_blank>Gamyun</A><BR><A class=tablolink href="http://www.koaka.com/" target=_blank>Koaka</A><BR><A class=tablolink href="http://www.otuzoyun.com/" target=_blank>Otuzoyun</A><BR><A class=tablolink href="http://oyun1.mynet.com/" target=_blank>Mynet oyun</A><BR><A class=tablolink href="http://oyun.tr.net/" target=_blank>Tr.net oyun</A><BR><A class=tablolink href="http://www.oyunalani.com/" target=_blank>Oyun Alanı</A><BR><A class=tablolink href="http://www.biliyormusun.net/" target=_blank>Biliyor Musun?</A><BR><A class=tablolink href="http://www.showtvnet.com/showgames/" target=_blank>Showtvnet Oyun</A><BR><A class=tablolink href="http://www.poturt.com/" target=_blank>Poturt</A><BR><A class=tablolink href="http://www.aklaziyan.com/" target=_blank>Aklaziyan</A><BR> <a href="http://www.surucubul.net/modules.php...iewlink&cid=47 (http://www.surucubul.net/modules.php?name=Web_Links&l_op=viewlink&cid=47)" target="_blank"><font color="#090909"><b>Devamı</b></font><img src="images/internetrehberi/oynayanok.gif" alt="" height="9" width="20" border="0"></a></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=186 bgColor=#dddddd border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=186 bgColor=#dddddd><IMG height=2 alt="" hspace=0 src="" width=186 border=0><BR></TD></TR></TBODY></TABLE><!--Tablo 1*6 Oyun bedava oyun bedava oyunlar Bitiyor--><!--Boşluk Başlıyor--> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=186 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=186 bgColor=#ffffff><IMG height=5 alt="" hspace=0 src="" width=186 border=0><BR></TD></TR></TBODY></TABLE><!--Boşluk Bitiyor--><!--Tablo 1*7 Bilgisayar Oyunları Başlıyor--> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=1 width=186 bgColor=#669944 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=184 bgColor=#669944><SPAN class=tablobaslik>&nbsp; <font color="white"><b>Bilgisayar Oyunları</b></font></SPAN><BR></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top align=left width=184 bgColor=#669944> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 width=184 bgColor=#669944 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=180 bgColor=#ffffff><A class=tablolink href="http://www.sanane.com/" target=_blank>Sanane</A><BR><A class=tablolink href="http://www.oyunsitesi.gen.tr/" target=_blank>Oyun Sitesi</A><BR><A class=tablolink href="http://www.trgamer.com/" target=_blank>Tr Gamer</A><BR><A class=tablolink href="http://www.csmerkezi.com/" target=_blank>Counter-Strike Merkezi</A><BR><A class=tablolink href="http://www.merlininkazani.com/" target=_blank>Merlinin Kazanı</A><BR><A class=tablolink href="http://www.oyungezegeni.com/" target=_blank>Oyun Gezegeni</A><BR><A class=tablolink href="http://www.level.com.tr/" target=_blank>Level</A><BR><A class=tablolink href="http://www.konsolturk.net/" target=_blank>Konsoltürk</A><BR><A class=tablolink href="http://www.pcoyun.net/" target=_blank>PC Oyun</A><BR><A class=tablolink href="http://www.counter-club.com/" target=_blank>Counter-Club</A><BR> <a href="http://www.surucubul.net/modules.php...iewlink&cid=50 (http://www.surucubul.net/modules.php?name=Web_Links&l_op=viewlink&cid=50)" target="_blank"><font color="#090909"><b>Devamı</b></font><img src="images/internetrehberi/oynayanok.gif" alt="" height="9" width="20" border="0"></a></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=186 bgColor=#dddddd border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=186 bgColor=#dddddd><IMG height=2 alt="" hspace=0 src="" width=186 border=0><BR></TD></TR></TBODY></TABLE><!--Tablo 1*7 Bilgisayar Oyunları Bitiyor--><!--Boşluk Başlıyor--> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=186 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=186 bgColor=#ffffff><IMG height=5 alt="" hspace=0 src="" width=186 border=0><BR></TD></TR></TBODY></TABLE><!--Boşluk Bitiyor--><!--Tablo 1*8 Kadın Başlıyor--> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=1 width=186 bgColor=#6bb2f5 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=184 bgColor=#6bb2f5><SPAN class=tablobaslik>&nbsp; <font color="white"><b>Kadın</b></font></SPAN><BR></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top align=left width=184 bgColor=#6bb2f5> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 width=184 bgColor=#6bb2f5 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=180 bgColor=#ffffff><A class=tablolink href="http://www.kadinlar.com/" target=_blank>Kadınlar</A><BR><A class=tablolink href="http://www.kadinvizyon.com/" target=_blank>Kadınvizyon</A><BR><A class=tablolink href="http://www.kadinsagligi.com/" target=_blank>Kadın Sağlığı</A><BR><A class=tablolink href="http://www.annecocuk.com/" target=_blank>Anne Çocuk</A><BR><A class=tablolink href="http://www.jinekoloji.net/" target=_blank>Jinekoloji</A><BR><A class=tablolink href="http://www.gebelik.org/" target=_blank>Gebelik</A><BR><A class=tablolink href="http://www.kadinlar***********/" target=_blank>Kadınlar Kulübü</A><BR><A class=tablolink href="http://www.menopoz.net/" target=_blank>Menopoz</A><BR> <a href="http://www.surucubul.net/modules.php...iewlink&cid=53 (http://www.surucubul.net/modules.php?name=Web_Links&l_op=viewlink&cid=53)" target="_blank"><font color="#090909"><b>Devamı</b></font><img src="images/internetrehberi/oynayanok.gif" alt="" height="9" width="20" border="0"></a></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=186 bgColor=#dddddd border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=186 bgColor=#dddddd><IMG height=2 alt="" hspace=0 src="" width=186 border=0><BR></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=1 width=186 bgColor=#008000 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=184 bgColor=#008000><SPAN class=tablobaslik>&nbsp; <font color="white"><b>Gezi / Seyahat</b></font></SPAN><BR> </TD> </TR> <TR> <TD vAlign=top align=left width=184 bgColor=#008000> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 width=184 bgColor=#008000 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=180 bgColor=#ffffff><A class=tablolink href="http://www.turizm.gov.tr/" target=_blank>Turizm Bakanlığı</A><BR> <A class=tablolink href="http://www.gezgin.com/" target=_blank>Gezgin</A><BR> <A class=tablolink href="http://www.sihirlitur.com/" target=_blank>Sihirli Tur</A><BR> <A class=tablolink href="http://www.gizlicennetler.com/" target=_blank>Gizli Cennetler</A><BR> <A class=tablolink href="http://www.leylek.com/" target=_blank>Leylek</A><BR> <A class=tablolink href="http://www.geziturkiye.com/" target=_blank>Gezi Türkiye</A><BR> <A class=tablolink href="http://www.seyyahamca.com/" target=_blank>Seyyah Amca</A><BR> <a href="http://www.surucubul.net/modules.php...iewlink&cid=54 (http://www.surucubul.net/modules.php?name=Web_Links&l_op=viewlink&cid=54)" target="_blank"><font color="#090909"><b>Devamı</b></font><img src="images/internetrehberi/oynayanok.gif" alt="" height="9" width="20" border="0"></a></TD> </TR> </TBODY> </TABLE> </TD> </TR> </TBODY> </TABLE> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=186 bgColor=#dddddd border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=186 bgColor=#dddddd><IMG height=2 alt="" hspace=0 src="" width=186 border=0><BR> </TD> </TR> </TBODY> </TABLE> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=1 width=186 bgColor=#999944 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=184 bgColor=#999944><SPAN class=tablobaslik>&nbsp; <font color="white"><b>şans Oyunları</b></font></SPAN><BR> </TD> </TR> <TR> <TD vAlign=top align=left width=184 bgColor=#999944> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 width=184 bgColor=#669944 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=180 bgColor=#ffffff><A class=tablolink href="http://www.lototurkiye.com/" target=_blank>Sayısal Loto</A><BR> <A class=tablolink href="http://www.millipiyango.gov.tr/" target=_blank>Milli Piyango</A><BR> <A class=tablolink href="http://www.tjk.org/" target=_blank>Türkiye Jokey Klubü</A><BR> <A class=tablolink href="http://www.apranti.com/" target=_blank>Apranti</A><BR> <A class=tablolink href="http://www.nalkapon.com/" target=_blank>Nalkapon</A><BR> <A class=tablolink href="http://www.sportoto.gov.tr/" target=_blank>Spor TOTO</A><BR> <A class=tablolink href="http://www.bahisklavuz.com/" target=_blank>Bahis Klavuz</A><BR> <A class=tablolink href="http://www.bahis.com/" target=_blank>Bahis.com</A><BR> <A class=tablolink href="http://www.easybahis.com/" target=_blank>Easy Bahis</A><BR> <A class=tablolink href="http://www.altilibul.com/" target=_blank>Altılı Bul</A><BR> <font color="#090909"><b>Devamı</b></font><img src="images/internetrehberi/oynayanok.gif" alt="" height="9" width="20" border="0"></TD> </TR> </TBODY> </TABLE> </TD> </TR> </TBODY> </TABLE> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=186 bgColor=#dddddd border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=186 bgColor=#dddddd><IMG height=2 alt="" hspace=0 src="" width=186 border=0><BR> </TD> </TR> </TBODY> </TABLE> <!--Boşluk Bitiyor--><!--Tablo 4*3 Eğlence/Magazin Başlıyor--> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=1 width=186 bgColor=#dd7700 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=184 bgColor=#dd7700><SPAN class=tablobaslik>&nbsp; <font color="white"><b>Hukuk ve Mevzuat</b></font></SPAN><BR> </TD> </TR> <TR> <TD vAlign=top align=left width=184 bgColor=#dd7700> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 width=184 bgColor=#dd7700 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=180 bgColor=#ffffff><a href="http://www.echr.coe.int (http://www.echr.coe.int/)" target="_blank" class="metinlinkleri">Avrupa ve insan Haklari Mahkemesi<br> </a><a href="http://europa.eu.int (http://europa.eu.int/)" target="_blank" class="metinlinkleri">Avrupa Birligi<br> </a><a href="http://www.msb.gov.tr/asadl" target="_blank" class="metinlinkleri">Askeri Adalet Isleri Baskanligi<br> </a><a href="http://law.ankara.edu.tr (http://law.ankara.edu.tr/)" target="_blank" class="metinlinkleri">Ankara Univ. Hukuk Fakultesi<br> </a><a href="http://www.ankarabarosu.org (http://www.ankarabarosu.org/)" target="_blank" class="metinlinkleri">Ankara Barosu Baskanligi<br> </a><a href="http://atk.gov.tr (http://atk.gov.tr/)" target="_blank" class="metinlinkleri">Adli Tip Kurumu Baskanligi<br> </a><a href="http://www.basarm.net/anayasa" target="_blank" class="metinlinkleri">Anayasa Mahkemesi Kararlar<br> </a><a href="http://www.anadolu.edu.tr/tr/aka/org/huk.html" target="_blank" class="metinlinkleri">Anadolu Universitesi Hukuk Fakultesi<br> </a><a href="http://www.adli-sicil.gov.tr (http://www.adli-sicil.gov.tr/)" target="_blank" class="metinlinkleri">Adli Sicil Genel M<br> </a><a href="http://www.barobirlik.org.tr (http://www.barobirlik.org.tr/)" target="_blank" class="metinlinkleri">Barolar B<br> </a><a href="http://www.danistay.gov.tr (http://www.danistay.gov.tr/)" target="_blank" class="metinlinkleri">Danistay</a><a href="http://www.istanbulbarosu.org.tr (http://www.istanbulbarosu.org.tr/)" target="_blank" class="metinlinkleri">Istanbul Barosu<br> </a><a href="http://www.izmirbarosu.org.tr (http://www.izmirbarosu.org.tr/)" target="_blank" class="metinlinkleri">Izmir Barosu<br> </a><a href="http://www.konyabarosu.org.tr (http://www.konyabarosu.org.tr/)" target="_blank" class="metinlinkleri">Konya Barosu<br> </a><a href="http://www.mahalliidarelerdernegi.org.tr (http://www.mahalliidarelerdernegi.org.tr/)" target="_blank" class="metinlinkleri">Mahalli Idareler <br> </a><a href="http://www.noterlerbirligi.org.tr (http://www.noterlerbirligi.org.tr/)" target="_blank" class="metinlinkleri">Noterler B<br> </a><a href="http://www.sayistay.gov.tr (http://www.sayistay.gov.tr/)" target="_blank" class="metinlinkleri">Sayistay<br> </a><a href="http://www.turkhukuksitesi.com (http://www.turkhukuksitesi.com/)" target="_blank" class="metinlinkleri">Turk Hukuk Sitesi<br> </a><a href="http://www.amnesty.org (http://www.amnesty.org/)" target="_blank" class="metinlinkleri">Uluslar Arasi Af &Ouml;rgutu<br> </a><a href="http://www.yargitay.gov.tr (http://www.yargitay.gov.tr/)" target="_blank" class="metinlinkleri">Yargitay<br> </a><a href="http://www.surucubul.net/modules.php...iewlink&cid=64 (http://www.surucubul.net/modules.php?name=Web_Links&l_op=viewlink&cid=64)" target="_blank"><font color="#090909"><b>Devamı</b></font><img src="images/internetrehberi/oynayanok.gif" alt="" height="9" width="20" border="0"></a></TD> </TR> </TBODY> </TABLE> </TD> </TR> </TBODY> </TABLE> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=186 bgColor=#dddddd border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=186 bgColor=#dddddd><IMG height=2 alt="" hspace=0 src="" width=186 border=0><BR> </TD> </TR> </TBODY> </TABLE> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=186 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=186 bgColor=#ffffff><IMG height=5 alt="" hspace=0 src="" width=186 border=0><BR> </TD> </TR> </TBODY> </TABLE> <!--Boşluk Bitiyor--><!--Tablo 3*9 Eğitim Başlıyor--> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=1 width=186 bgColor=#ff3300 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=184 bgColor=#ff3300><SPAN class=tablobaslik>&nbsp;</SPAN><font color="white"><b><span class=tablobaslik> Yabanc</span>ı<span class=tablobaslik>HaberKaynak</span><BR> </b></font></TD> </TR> <TR> <TD vAlign=top align=left width=184 bgColor=#ff3300> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 width=184 bgColor=#dd7700 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=180 bgColor=#ffffff><FONT color=#000066><B>İngilizce:</B></FONT><BR> <A href="http://www.cnn.com/" target=_blank>CNN</A><BR> <A href="http://www.foxnews.com/" target=_blank>Foxnews</A><BR> <A href="http://www.globalsecurity.org/" target=_blank>Global Security</A><BR> <A href="http://news.google.com/" target=_blank>Google News</A><BR> <A href="http://www.guardian.co.uk/" target=_blank>Guardian Unlimited</A><BR> <A href="http://www.iht.com/" target=_blank>International Herald Tribune</A><BR> <A href="http://www.telegraph.co.uk/" target=_blank>The Daily Telegraph</A><BR> <A href="http://www.ft.com/" target=_blank>The Financial Times</A><BR> <A href="http://www.independent.co.uk/" target=_blank>The Independent</A><BR> <A href="http://www.moscowtimes.ru/" target=_blank>The Moscow Times</A><BR> <A href="http://www.washtimes.com/" target=_blank>The Washington Times</A><BR> <A href="http://www.worldnews.com/" target=_blank>Worldnews Network</A><BR> <B><FONT color=#000066>Almanca:</FONT></B><BR> <A href="http://www.spiegel.de/" target=_blank>Der Spiegel</A><BR> <A href="http://www.welt.de/" target=_blank>Die Welt</A><BR> <A href="http://www.sueddeutsche.de/" target=_blank>Süddeutsche Zeitung</A><BR> <B><FONT color=#000066>Fransızca:</FONT></B><BR> <A href="http://www.lemonde.fr/" target=_blank>Le Monde</A><BR> <A href="http://www.liberation.fr/" target=_blank>Liberation</A><BR> <FONT color=#000066><B>İtalyanca:</B></FONT><BR> <A href="http://www.corriere.it/" target=_blank>Corriere Della Sera</A><BR> <A href="http://www.gazzetta.it/" target=_blank>La Gazzetta Dello Sport</A><BR> <A href="http://www.repubblica.it/" target=_blank>La Repubblica</A><BR> <FONT color=#000066><B>İspanyolca:</B></FONT><BR> <A href="http://www.larevista.el-mundo.es/" target=_blank>Diario El Mundo</A><BR> <B><FONT color=#000066>Rusça:</FONT></B><BR> <A href="http://www.gazeta.ru/" target=_blank>Gazeta.Ru</A><BR> <A href="http://www.pravda.ru/" target=_blank>Pravda</A><BR> <font color="#090909"><b>Devamı</b></font><img src="images/internetrehberi/oynayanok.gif" alt="" height="9" width="20" border="0"></TD> </TR> </TBODY> </TABLE> </TD> </TR> </TBODY> </TABLE> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=186 bgColor=#dddddd border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=186 bgColor=#dddddd><IMG height=2 alt="" hspace=0 src="" width=186 border=0><BR> </TD> </TR> </TBODY> </TABLE> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=1 width=186 bgColor=#797922 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=184 bgColor=#797922><SPAN class=tablobaslik>&nbsp; </SPAN><b><font color="white"><span class=tablobaslik>Diğerleri</span><BR> </font></b></TD> </TR> <TR> <TD vAlign=top align=left width=184 bgColor=#797922> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 width=184 bgColor=#797922 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=180 bgColor=#ffffff><a href="http://www.2k.com.tr (http://www.2k.com.tr/)" target="_blank">2k denizcilik ve ticaret ltd</a>.<BR> <a href="http://www.surucubul.net/modules.php...iewlink&cid=29 (http://www.surucubul.net/modules.php?name=Web_Links&l_op=viewlink&cid=29)" target="_blank"><font color="#090909"><b>Devamı</b></font><img src="images/internetrehberi/oynayanok.gif" alt="" height="9" width="20" border="0"></a></TD> </TR> </TBODY> </TABLE> </TD> </TR> </TBODY> </TABLE> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=186 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=186 bgColor=#ffffff><IMG height=5 alt="" hspace=0 src="" width=186 border=0><BR> </TD> </TR> </TBODY> </TABLE> </TD> <TD vAlign=top align=left width=6 bgColor=#ffffff><IMG height=1 alt="" hspace=0 src="" width=6 border=0><BR></TD> <TD vAlign=top align=left width=186 bgColor=#ffffff><!--Sütun 2 Başlıyor--><!--Tablo 2*0 Gazeteler Başlıyor--> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=1 width=186 bgColor=#797922 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=184 bgColor=#797922><SPAN class=tablobaslik>&nbsp; </SPAN><b><font color="white"><span class=tablobaslik>Sinema</span><BR> </font></b></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top align=left width=184 bgColor=#797922> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 width=184 bgColor=#797922 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=180 bgColor=#ffffff><A class=tablolink href="http://www.sinema.com/" target=_blank>Sinema</A><BR><A class=tablolink href="http://www.sinema.gen.tr/" target=_blank>TR-NET Sinema</A><BR><A class=tablolink href="http://www.sinemafanatik.com/" target=_blank>Sinema Fanatik</A><BR><A class=tablolink href="http://www.beyazperde.com/" target=_blank>Beyazperde</A><BR><A class=tablolink href="http://www.sineport.com/" target=_blank>Sineport</A><BR><A class=tablolink href="http://www.intersinema.com/" target=_blank>İntersinema</A><BR><A class=tablolink href="http://www.sinemalink.com/" target=_blank>Sinemalink</A><BR><A class=tablolink href="http://www.showtvnet.com/sinema/" target=_blank>Showtvnet Sinema</A><BR><A class=tablolink href="http://www.bigglook.com/biggcinema/" target=_blank>Biggcinema</A><BR><A class=tablolink href="http://www.turksinemasi.com/" target=_blank>Türk Sineması</A><BR> <a href="http://www.surucubul.net/modules.php...iewlink&cid=34 (http://www.surucubul.net/modules.php?name=Web_Links&l_op=viewlink&cid=34)" target="_blank"><font color="#090909"><b>Devamı</b></font><img src="images/internetrehberi/oynayanok.gif" alt="" height="9" width="20" border="0"></a> <DIV align=right> </DIV> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=186 bgColor=#dddddd border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=186 bgColor=#dddddd><IMG height=2 alt="" hspace=0 src="" width=186 border=0><BR></TD></TR></TBODY></TABLE><!--Tablo 2*1 Sinema Bitiyor--><!--Boşluk Başlıyor--> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=186 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=186 bgColor=#ffffff><IMG height=5 alt="" hspace=0 src="" width=186 border=0><BR></TD></TR></TBODY></TABLE><!--Boşluk Bitiyor--><!--Tablo 2*2 Müzik Başlıyor--> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=1 width=186 bgColor=#797944 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=184 bgColor=#797944><SPAN class=tablobaslik> </SPAN><font color="white"><b><span class=tablobaslik>M&uuml;zik</span><BR> </b></font></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top align=left width=184 bgColor=#797944> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 width=184 bgColor=#797944 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=180 bgColor=#ffffff><A class=tablolink title="Şarkı sözleriyle dikkat çeken rock grubunun resmi web sitesi" href="http://www.grupsokak.com/" target=_blank>Grup Sokak</A><BR><A class=tablolink href="http://www.gitarakor.com/" target=_blank>Gitar Akor</A><BR><A class=tablolink href="http://www.turkudostlari.net/" target=_blank>Türkü Dostları</A><BR><A class=tablolink href="http://www.muzikkutusu.com/" target=_blank>Müzik Kutusu</A><BR><A class=tablolink href="http://www.muzikline.net/" target=_blank>Müzik Line</A><BR><A class=tablolink href="http://www.musiki.org/" target=_blank>Çırağan Musiki Derneği</A><BR><A class=tablolink href="http://www.turkcemuzik.com/" target=_blank>Türkçe Müzik</A><BR><A class=tablolink href="http://muzik.showtvnet.com/muzik/" target=_blank>Showtvnet - Müzik</A><BR><A class=tablolink href="http://www.cazci.com/" target=_blank>[cazci.com]</A><BR><A class=tablolink href="http://www.turkrock.com/" target=_blank>Türk Rock</A><BR> <a href="http://www.surucubul.net/modules.php...iewlink&cid=36 (http://www.surucubul.net/modules.php?name=Web_Links&l_op=viewlink&cid=36)" target="_blank"><font color="#090909"><b>Devamı</b></font><img src="images/internetrehberi/oynayanok.gif" alt="" height="9" width="20" border="0"></a></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=186 bgColor=#dddddd border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=186 bgColor=#dddddd><IMG height=2 alt="" hspace=0 src="" width=186 border=0><BR></TD></TR></TBODY></TABLE><!--Tablo 2*2 Müzik Bitiyor--><!--Boşluk Başlıyor--> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=186 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=186 bgColor=#ffffff><IMG height=5 alt="" hspace=0 src="" width=186 border=0><BR></TD></TR></TBODY></TABLE><!--Boşluk Bitiyor--><!--Tablo 2*3 Araba Başlıyor--> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=1 width=186 bgColor=#117799 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=184 bgColor=#117799><SPAN class=tablobaslik>&nbsp; <font color="white"><b>Araba</b></font></SPAN><BR></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top align=left width=184 bgColor=#117799> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 width=184 bgColor=#117799 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=180 bgColor=#ffffff><A class=tablolink href="http://www.autohaber.com/" target=_blank>Autohaber</A><BR><A class=tablolink href="http://www.f1turkiye.com/" target=_blank>Formula 1 Türkiye</A><BR><A class=tablolink href="http://www.arabam.com/" target=_blank>Arabam.com</A><BR><A class=tablolink href="http://www.otomobilim.net/" target=_blank>Otomobilim</A><BR><A class=tablolink href="http://www.otomotivtr.com/" target=_blank>Otomotiv TR</A><BR><A class=tablolink href="http://www.motorspor.com/" target=_blank>Motorspor</A><BR><A class=tablolink href="http://www.otokatalog.com/" target=_blank>Otokatalog</A><BR><A class=tablolink href="http://www.araba.com/" target=_blank>Araba.com</A><BR><A class=tablolink href="http://www.f1turk.com/" target=_blank>F1 Türk</A><BR><A class=tablolink href="http://www.otomax.com/" target=_blank>Otomax</A><BR> <a href="http://www.surucubul.net/modules.php...iewlink&cid=39 (http://www.surucubul.net/modules.php?name=Web_Links&l_op=viewlink&cid=39)" target="_blank"><font color="#090909"><b>Devamı</b></font><img src="images/internetrehberi/oynayanok.gif" alt="" height="9" width="20" border="0"></a></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=186 bgColor=#dddddd border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=186 bgColor=#dddddd><IMG height=2 alt="" hspace=0 src="" width=186 border=0><BR></TD></TR></TBODY></TABLE><!--Tablo 2*3 Araba Bitiyor--><!--Boşluk Başlıyor--> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=186 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=186 bgColor=#ffffff><IMG height=5 alt="" hspace=0 src="" width=186 border=0><BR></TD></TR></TBODY></TABLE><!--Boşluk Bitiyor--><!--Tablo 2*4 Spor Başlıyor--> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=1 width=186 bgColor=#119999 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=184 bgColor=#119999><SPAN class=tablobaslik>&nbsp; <font color="white"><b>Spor</b></font></SPAN><BR></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top align=left width=184 bgColor=#119999> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 width=184 bgColor=#119999 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=180 bgColor=#ffffff><A class=tablolink href="http://www.fenerland (http://www.fenerland/).******" target=_blank><b>Fenerland</b><br> <b>Fener.Fan***********</b><br> Be&thorn;ikta&thorn; (Resmi)</A><BR> <A class=tablolink href="http://www.karakartal.com/" target=_blank>Beşiktaş - Kara Kartal</A><BR> <A class=tablolink href="http://www.fenerbahce.org.tr/" target=_blank>Fenerbahçe (Resmi)</A><BR> <A class=tablolink href="http://www.antu.com/" target=_blank>F.bahçe - Antu</A><BR> <A class=tablolink href="http://www.galatasaray.org.tr/" target=_blank>Galatasaray (Resmi)</A><BR> <A class=tablolink href="http://www.galatasaray.com/" target=_blank>Galatasaray</A><BR> <A class=tablolink href="http://www.trabzonspor.org.tr/" target=_blank>Trabzonspor</A><BR> <A class=tablolink href="http://www.malatyaspor.org.tr/" target=_blank>Malatyaspor (Resmi)</A><BR> <A class=tablolink href="http://www.gaziantepspor.org.tr/" target=_blank>Gaziantepspor (Resmi)</A><BR> <A class=tablolink href="http://www.genclerbirligi.org.tr/" target=_blank>Gençlerbirliği (Resmi)</A><BR> <a href="http://www.surucubul.net/modules.php...iewlink&cid=42 (http://www.surucubul.net/modules.php?name=Web_Links&l_op=viewlink&cid=42)" target="_blank"><font color="#090909"><b>Devamı</b></font><img src="images/internetrehberi/oynayanok.gif" alt="" height="9" width="20" border="0"></a></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=186 bgColor=#dddddd border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=186 bgColor=#dddddd><IMG height=2 alt="" hspace=0 src="" width=186 border=0><BR></TD></TR></TBODY></TABLE><!--Tablo 2*4 Spor Bitiyor--><!--Boşluk Başlıyor--> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=186 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=186 bgColor=#ffffff><IMG height=5 alt="" hspace=0 src="" width=186 border=0><BR></TD></TR></TBODY></TABLE><!--Boşluk Bitiyor--><!--Tablo 2*5 Sağlık Başlıyor--> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=1 width=186 bgColor=#000099 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=184 bgColor=#000099><SPAN class=tablobaslik>&nbsp; <font color="white"><b>Sağlık</b></font></SPAN><BR></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top align=left width=184 bgColor=#000099> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 width=184 bgColor=#000099 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=180 bgColor=#ffffff><A class=tablolink href="http://www.turkmedikal.net/" target=_blank>Türk Medikal</A><BR><A class=tablolink href="http://www.ailem.com/" target=_blank>Ailem</A><BR><A class=tablolink href="http://www.hekimce.com/" target=_blank>Hekimce</A><BR><A class=tablolink href="http://www.tiprehberi.com/" target=_blank>Tıp Rehberi</A><BR><A class=tablolink href="http://www.ailehekimi.com/" target=_blank>Aile Hekimi</A><BR><A class=tablolink href="http://www.saglik-rehberi.com/" target=_blank>Sağlık Rehberi</A><BR><A class=tablolink href="http://www.yasamsaglik.com/" target=_blank>Yaşam &amp; Sağlık</A><BR><A class=tablolink href="http://www.saglikbilgisi.com/" target=_blank>Sağlık Bilgisi</A><BR><A class=tablolink href="http://www.saglik-info.com/" target=_blank>Sağlık Info</A><BR><A class=tablolink href="http://www.saglikvakfi.org.tr/" target=_blank>Sağlık Vakfı</A><BR> <a href="http://www.hekimim.com (http://www.hekimim.com/)" target="_blank">(diş)hekimim</a><br> <a href="http://www.surucubul.net/modules.php...iewlink&cid=45 (http://www.surucubul.net/modules.php?name=Web_Links&l_op=viewlink&cid=45)" target="_blank"><font color="#090909"><b>Devamı</b></font><img src="images/internetrehberi/oynayanok.gif" alt="" height="9" width="20" border="0"></a></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=186 bgColor=#dddddd border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=186 bgColor=#dddddd><IMG height=2 alt="" hspace=0 src="" width=186 border=0><BR></TD></TR></TBODY></TABLE><!--Tablo 2*5 Sağlık Bitiyor--><!--Boşluk Başlıyor--> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=186 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=186 bgColor=#ffffff><IMG height=5 alt="" hspace=0 src="" width=186 border=0><BR></TD></TR></TBODY></TABLE><!--Boşluk Bitiyor--><!--Tablo 2*6 Bedava Sohbet Başlıyor--> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=1 width=186 bgColor=#772299 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=184 bgColor=#772299><SPAN class=tablobaslik>&nbsp;.<font color="white"><b>Bedava Sohbet</b></font></SPAN><BR></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top align=left width=184 bgColor=#772299> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 width=184 bgColor=#992299 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=180 bgColor=#ffffff><A class=tablolink href="http://www.turkchat.com/" target=_blank>Türk Chat</A><BR><A class=tablolink href="http://www.lobi.net/" target=_blank>Lobi</A><BR><A class=tablolink href="http://www.hossohbet.com/" target=_blank>Hoş Sohbet</A><BR><A class=tablolink href="http://www.turkei.net/" target=_blank>Turkei</A><BR><A class=tablolink href="http://www.startr.net/" target=_blank>Star TR</A><BR><A class=tablolink href="http://www.seslichat.com/" target=_blank>Sesli Chat</A><BR><A class=tablolink href="http://www.haydi.net/" target=_blank>Haydi.net</A><BR><A class=tablolink href="http://www.sirincafe.com/" target=_blank>Şirin Cafe</A><BR><A class=tablolink href="http://www.turkyeri.com/" target=_blank>Türk Yeri</A><BR><A class=tablolink href="http://www.zurna.net/" target=_blank>Zurna</A><BR> <a href="http://www.surucubul.net/modules.php...iewlink&cid=48 (http://www.surucubul.net/modules.php?name=Web_Links&l_op=viewlink&cid=48)" target="_blank"><font color="#090909"><b>Devamı</b></font><img src="images/internetrehberi/oynayanok.gif" alt="" height="9" width="20" border="0"></a></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=186 bgColor=#dddddd border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=186 bgColor=#dddddd><IMG height=2 alt="" hspace=0 src="" width=186 border=0><BR></TD></TR></TBODY></TABLE><!--Tablo 2*6 Bedava Sohbet Bitiyor--><!--Boşluk Başlıyor--> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=186 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=186 bgColor=#ffffff><IMG height=5 alt="" hspace=0 src="" width=186 border=0><BR></TD></TR></TBODY></TABLE><!--Boşluk Bitiyor--><!--Tablo 2*7 Paylaşım / Forum Başlıyor--> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=1 width=186 bgColor=#552299 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=184 bgColor=#552299><SPAN class=tablobaslik>&nbsp; <font color="white"><b>Paylaşım / Forum</b></font></SPAN><BR></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top align=left width=184 bgColor=#552299> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 width=184 bgColor=#992299 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=180 bgColor=#ffffff><A class=tablolink href="http://www.irfanyuvasi.com/" target=_blank>İrfan Yuvası</A><BR><A class=tablolink href="http://www.marclar.net/" target=_blank>Marclar</A><BR><A class=tablolink href="http://www.kalanlar.com/" target=_blank>Kalanlar</A><BR><A class=tablolink href="http://www.hafif.org/" target=_blank>Hafif</A><BR><A class=tablolink href="http://www.bildirgec.org/" target=_blank>Bildirgeç</A><BR><A class=tablolink href="http://www.masterdtforum.net/" target=_blank>Master DT Forum</A><BR><A class=tablolink href="http://www.forumturkiye.com/" target=_blank>Forum Türkiye</A><BR><A class=tablolink href="http://www.pafuli.net/" target=_blank>Pafuli</A><BR><A class=tablolink href="http://www.sapsaman.com/" target=_blank>Sap Saman</A><BR><A class=tablolink href="http://www.bilgisizler.net/" target=_blank>Bilgisizler</A><BR> <a href="http://www.surucubul.net/modules.php...iewlink&cid=52 (http://www.surucubul.net/modules.php?name=Web_Links&l_op=viewlink&cid=52)" target="_blank"><font color="#090909"><b>Devamı</b></font><img src="images/internetrehberi/oynayanok.gif" alt="" height="9" width="20" border="0"></a></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=186 bgColor=#dddddd border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=186 bgColor=#dddddd><IMG height=2 alt="" hspace=0 src="" width=186 border=0><BR></TD></TR></TBODY></TABLE><!--Tablo 2*7 Paylaşım / Forum Bitiyor--><!--Boşluk Başlıyor--> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=186 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=186 bgColor=#ffffff><IMG height=5 alt="" hspace=0 src="" width=186 border=0><BR></TD></TR></TBODY></TABLE><!--Boşluk Bitiyor--><!--Tablo 2*8 Hobi Başlıyor--> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=1 width=186 bgColor=#550099 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=184 bgColor=#550099><SPAN class=tablobaslik>&nbsp;.</SPAN><font color="white"><b><span class=tablobaslik>Hobi</span><BR> </b></font></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top align=left width=184 bgColor=#550099> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 width=184 bgColor=#992299 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=180 bgColor=#ffffff><A class=tablolink href="http://www.netfotograf.com/" target=_blank>Netfotoğraf</A><BR><A class=tablolink href="http://www.sihirbax.com/" target=_blank>Sihirbax</A><BR><A class=tablolink href="http://www.fotografim.com/" target=_blank>Fotoğrafım</A><BR><A class=tablolink href="http://www.akvaryumum.com/" target=_blank>Akvaryumum</A><BR><A class=tablolink href="http://www.hepsievcil.com/" target=_blank>Hepsi Evcil</A><BR><A class=tablolink href="http://www.modelci.net/" target=_blank>Modelci</A><BR><A class=tablolink href="http://www.modelciler.org/" target=_blank>Modelciler</A><BR><A class=tablolink href="http://www.modelgazetesi.com/" target=_blank>Model Gazetesi</A><BR> <a href="http://www.surucubul.net/modules.php...iewlink&cid=55 (http://www.surucubul.net/modules.php?name=Web_Links&l_op=viewlink&cid=55)" target="_blank"><font color="#090909"><b>Devamı</b></font><img src="images/internetrehberi/oynayanok.gif" alt="" height="9" width="20" border="0"></a></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=186 bgColor=#dddddd border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=186 bgColor=#dddddd><IMG height=2 alt="" hspace=0 src="" width=186 border=0><BR></TD></TR></TBODY></TABLE><!--Tablo 2*8 Hobi Bitiyor--><!--Boşluk Başlıyor--> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=186 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=186 bgColor=#ffffff><IMG height=5 alt="" hspace=0 src="" width=186 border=0><BR></TD></TR></TBODY></TABLE><!--Boşluk Bitiyor--><!--Tablo 2*9 Kültür / Sanat Başlıyor--> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=1 width=186 bgColor=#4a739c border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=184 bgColor=#4a739c><SPAN class=tablobaslik>&nbsp; </SPAN><font color="white"><b><span class=tablobaslik>K&uuml;lt&uuml;r / Sanat</span><BR> </b></font></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top align=left width=184 bgColor=#4a739c> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 width=184 bgColor=#4a739c border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=180 bgColor=#ffffff><A class=tablolink href="http://www.kultur.gov.tr/" target=_blank>Kültür Bakanlığı</A><BR><A class=tablolink href="http://www.devtiyatro.gov.tr/" target=_blank>Devlet Tiyatroları</A><BR><A class=tablolink href="http://www.edebistan.com/" target=_blank>Edebistan</A><BR><A class=tablolink href="http://www.sanalmuze.com/" target=_blank>Sanal Müze</A><BR><A class=tablolink href="http://www.dergibi.com/" target=_blank>Dergibi</A><BR><A class=tablolink href="http://www.ykykultur.com.tr/" target=_blank>Yapı Kredi Kültür Sanat</A><BR><A class=tablolink href="http://www.bengisu.net/" target=_blank>Bengisu</A><BR><A class=tablolink href="http://www.istanbulsanatevi.com/" target=_blank>İstanbul Sanat Evi</A><BR><A class=tablolink href="http://www.geleneksel-ebru.com/" target=_blank>Ebru</A><BR> <a href="http://www.surucubul.net/modules.php...iewlink&cid=58 (http://www.surucubul.net/modules.php?name=Web_Links&l_op=viewlink&cid=58)" target="_blank"><font color="#090909"><b>Devamı</b></font><img src="images/internetrehberi/oynayanok.gif" alt="" height="9" width="20" border="0"></a></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=186 bgColor=#dddddd border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=186 bgColor=#dddddd><IMG height=2 alt="" hspace=0 src="" width=186 border=0><BR></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=1 width=186 bgColor=#602299 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=184 bgColor=#602299><SPAN class=tablobaslik>&nbsp;.<font color="white"><b> &Uuml;nl&uuml;ler</b></font></SPAN><BR> </TD> </TR> <TR> <TD vAlign=top align=left width=184 bgColor=#602299> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 width=184 bgColor=#00387f border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=180 bgColor=#ffffff><A class=tablolink href="http://www.yasar.mu/" target=_blank>Yaşar</A><BR> <A class=tablolink href="http://www.gulbenergen.com/" target=_blank>Gülben Ergen</A><BR> <A class=tablolink href="http://www.sedasayan.net/" target=_blank>Seda Sayan</A><BR> <A class=tablolink href="http://www.sezenaksu.net/" target=_blank>Sezen Aksu</A><BR> <A class=tablolink href="http://www.idobay.com/" target=_blank>İbrahim Tatlıses</A><BR> <A class=tablolink href="http://www.meltemcumbul.com/" target=_blank>Meltem Cumbul</A><BR> <A class=tablolink href="http://www.tarkankarma.com/" target=_blank>Tarkan</A><BR> <A class=tablolink href="http://www.mustinet.net/" target=_blank>Mustafa Sandal</A><BR> <A class=tablolink href="http://www.teoman.com.tr/" target=_blank>Teoman</A><BR> <A class=tablolink href="http://www.zekimuren.com/" target=_blank>Zeki Müren</A><BR> <A class=tablolink href="http://www.yilmazerdogan.com/" target=_blank>Yılmaz Erdoğan</A><BR> <a href="http://www.surucubul.net/modules.php...iewlink&cid=62 (http://www.surucubul.net/modules.php?name=Web_Links&l_op=viewlink&cid=62)" target="_blank"><font color="#090909"><b>Devamı</b></font><img src="images/internetrehberi/oynayanok.gif" alt="" height="9" width="20" border="0"></a></TD> </TR> </TBODY> </TABLE> </TD> </TR> </TBODY> </TABLE> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=186 bgColor=#dddddd border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=186 bgColor=#dddddd><IMG height=2 alt="" hspace=0 src="" width=186 border=0><BR> </TD> </TR> </TBODY> </TABLE> <!--Boşluk Bitiyor--><!--Boşluk Başlıyor--> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=186 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=186 bgColor=#ffffff><IMG height=5 alt="" hspace=0 src="" width=186 border=0><BR> </TD> </TR> </TBODY> </TABLE> <!--Boşluk Bitiyor--><!--Tablo 4*2 Arkadaşlık/Duygusal Bulma Başlıyor--> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=1 width=186 bgColor=#338855 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=184 bgColor=#338855><SPAN class=tablobaslik>&nbsp;</SPAN><font color="white"><b><span class=tablobaslik> Arkadaşlık / Duygusal</span><BR> </b></font></TD> </TR> <TR> <TD vAlign=top align=left width=184 bgColor=#338855> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 width=184 bgColor=#338855 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=left width=180 bgColor=#ffffff><A class=tablolink href="http://www.siberalem.com/" target=_blank>Siberalem</A><BR> <A class=tablolink href="http://www.arkadas.com/" target=_blank>Arkadaş</A><BR> <A class=tablolink href="http://www.nettearkadas.com/" target=_blank>Nette Arkadaş</A><BR> <A class=tablolink href="http://www.dostclub.net/" target=_blank>Dostclub</A><BR> <A class=tablolink href="http://www.ayemarkadas.gen.tr/" target=_blank>Ayem arkadaş</A><BR> <A class=tablolink href="http://www.kolayarkadas.com/" target=_blank>Kolay arkadaş</A><BR> <A class=tablolink

 4. #9
  Onursal Üye Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını
  Üyelik Tarihi
  Feb 2007
  Bulunduğu Yer
  !
  Mesajlar
  10.944
  Blog Yazıları
  2
  Tecrübe Puanı
  16232936

  Tanımlı

  Mouse efekti

  Code:
  HTML Code:
  <script language="JavaScript"> // Effekt renkleri!! var a_Colour='ff0000'; var b_Colour='00ff00'; var c_Colour='0000ff'; var Size=50; //renk sonu!! var YDummy=new Array(),XDummy=new Array(),xpos=0,ypos=0,ThisStep=0;step=0.03; if (document.layers){ window.captureEvents(Event.MOUSEMOVE); function nsMouse(evnt){ xpos = window.pageYOffset+evnt.pageX+6; ypos = window.pageYOffset+evnt.pageY+16; } window.onMouseMove = nsMouse; } else if (document.all) { function ieMouse(){ xpos = document.body.scrollLeft+event.x+6; ypos = document.body.scrollTop+event.y+16; } document.onmousemove = ieMouse; } function swirl(){ for (i = 0; i < 3; i++) { YDummy[i]=ypos+Size*Math.cos(ThisStep+i*2)*Math.sin((ThisSt ep)*6); XDummy[i]=xpos+Size*Math.sin(ThisStep+i*2)*Math.sin((ThisSt ep)*6); } ThisStep+=step; setTimeout('swirl()',10); } var amount=10; if (document.layers){ for (i = 0; i < amount; i++) { document.write('<layer name=nsa'+i+' top=0 left=0 width='+i/2+' height='+i/2+' bgcolor='+a_Colour+'></layer>'); document.write('<layer name=nsb'+i+' top=0 left=0 width='+i/2+' height='+i/2+' bgcolor='+b_Colour+'></layer>'); document.write('<layer name=nsc'+i+' top=0 left=0 width='+i/2+' height='+i/2+' bgcolor='+c_Colour+'></layer>'); } } else if (document.all){ document.write('<div id="ODiv" style="position:absolute;top:0px;left:0px">' +'<div id="IDiv" style="position:relative">'); for (i = 0; i < amount; i++) { document.write('<div id=x style="position:absolute;top:0px;left:0px;width:'+ i/2+';height:'+i/2+';background:'+a_Colour+';font-size:'+i/2+'"></div>'); document.write('<div id=y style="position:absolute;top:0px;left:0px;width:'+ i/2+';height:'+i/2+';background:'+b_Colour+';font-size:'+i/2+'"></div>'); document.write('<div id=z style="position:absolute;top:0px;left:0px;width:'+ i/2+';height:'+i/2+';background:'+c_Colour+';font-size:'+i/2+'"></div>'); } document.write('</div></div>'); } function prepos(){ var ntscp=document.layers; var msie=document.all; if (document.layers){ for (i = 0; i < amount; i++) { if (i < amount-1) { ntscp['nsa'+i].top=ntscp['nsa'+(i+1)].top;ntscp['nsa'+i].left=ntscp['nsa'+(i+1)].left; ntscp['nsb'+i].top=ntscp['nsb'+(i+1)].top;ntscp['nsb'+i].left=ntscp['nsb'+(i+1)].left; ntscp['nsc'+i].top=ntscp['nsc'+(i+1)].top;ntscp['nsc'+i].left=ntscp['nsc'+(i+1)].left; } else { ntscp['nsa'+i].top=YDummy[0];ntscp['nsa'+i].left=XDummy[0]; ntscp['nsb'+i].top=YDummy[1];ntscp['nsb'+i].left=XDummy[1]; ntscp['nsc'+i].top=YDummy[2];ntscp['nsc'+i].left=XDummy[2]; } } } else if (document.all){ for (i = 0; i < amount; i++) { if (i < amount-1) { msie.x[i].style.top=msie.x[i+1].style.top;msie.x[i].style.left=msie.x[i+1].style.left; msie.y[i].style.top=msie.y[i+1].style.top;msie.y[i].style.left=msie.y[i+1].style.left; msie.z[i].style.top=msie.z[i+1].style.top;msie.z[i].style.left=msie.z[i+1].style.left; } else { msie.x[i].style.top=YDummy[0];msie.x[i].style.left=XDummy[0]; msie.y[i].style.top=YDummy[1];msie.y[i].style.left=XDummy[1]; msie.z[i].style.top=YDummy[2];msie.z.style.left=XDummy[2]; } } } setTimeout("prepos()",10); } function Start(){ swirl(),prepos() } window.onload=Start; </script> 
  Sitenizde aktif online kullanıcılar

  Code:
  HTML Code:
  <Object Runat="Server" Scope="application" ID="dOnlineUsers" ProgID="Scripting.Dictionary"></Object> <SCRIPT LANGUAGE=VBScript RUNAT=Server> sub Application_OnStart application("ServerStart") = now end sub function Decrypt(sText) Decrypt = sText end function function adZero(sText) if isNull(sText) then exit function adZero = string(5 - len(sText), "0") & sText end function Sub Session_OnStart Session.TimeOut = 5 sAktifUsrList = application("AktifUsrList") sNewUserName = Decrypt(request.cookies("isim")+ request.cookies("soyisim")) if sNewUserName = "" then sNewUserName = "Ziyaretci-" & AdZero(CInt(application("Ziyaretci"))) sLastActionTime = Time sUserInfo = sNewUserName & "<|>" & sLastActionTime & "<|>" & sLastPageViewed dOnlineUsers.Add Session.SessionID, sUserInfo application.lock application("AktifUsr") = application("AktifUsr") + 1 application("Ziyaretci") = application("Ziyaretci") + 1 if application("TodaysDate") <> Date() then application("PageViewsToday") = 0 application("ZiyaretciToday") = 0 end if application("ZiyaretciToday") = application("ZiyaretciToday") + 1 application("TodaysDate") = Date() application.unlock End Sub Sub Session_OnEnd on error resume next dOnlineUsers.Remove Session.SessionID application.lock application("AktifUsr") = application("AktifUsr") - 1 application.unlock End Sub </SCRIPT>

  Tv'nin web adreslerini tablo şeklinde

  Code:
  HTML Code:
  <html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="tr"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254"> <STYLE>all.clsMenuItemNS { FONT: bold x-small Verdana; COLOR: black; TEXT-DECORATION: none } .clsMenuItemIE { FONT: bold xx-small Verdana; CURSOR: hand; COLOR: black; TEXT-DECORATION: none } A:hover { COLOR: red } </STYLE> <title>Eprem.*********.com Türk TV'ler</title> </head> <body leftMargin=0 topMargin=0 marginheight="0" marginwidth="0" background="IMAGES/bground.gif"> <SCRIPT language=JavaScript src="javas/menu.js"> /* Dynamicdrive.com */ </SCRIPT> <SCRIPT language=JavaScript src="javas/menucontext.js"></SCRIPT> <SCRIPT language=JavaScript> showToolbar(); </SCRIPT> <SCRIPT language=JavaScript> function UpdateIt(){ if (document.all){ document.all["MainTable"].style.top = document.body.scrollTop; setTimeout("UpdateIt()", 200); } } UpdateIt(); </SCRIPT> <p align="center"> <b><font size="5"> En Çok Gezilen Web adresleri&nbspTürk Tv</font></b> <hr> <TABLE align=center border=1 height=279 width=490 cellspacing="0"> <TR vAlign=top> <TD height=16 width="155"><B><A href="http://www.atv.com.tr/" target=_blank><FONT face="Arial" size=2>ATV</FONT> </A> </B></TD> <TD align=left height=16 width="151"><B><A href="http://www.kanal7.com.tr/" target=_blank><FONT face="Arial" size=2>Kanal 7</FONT></A></B></TD> <TD align=left height=16 width="164"><B><A href="http://www.stv.com.tr/" target=_blank><FONT face="Arial" size=2>Samanyolu TV</FONT></A></B></TD></TR> <TR vAlign=top> <TD align=left height=19 width="155"><B><A href="http://www.aktv.com.tr/" target=_blank><FONT face="Arial" size=2>AKTV</FONT></A></B></TD> <TD align=left height=19 width="151"><B><A href="http://www.kanald.com.tr/" target=_blank><FONT face="Arial" size=2>Kanal D</FONT></A></B></TD> <TD align=left height=19 width="164"><B><A href="http://www.showtv.net/" target=_blank><FONT face="Arial" size=2>Show TV</FONT></A></B></TD></TR> <TR vAlign=top> <TD align=left height=17 width="155"><B><A href="http://www.cine5.com.tr/" target=_blank><FONT face="Arial" size=2>Cine5</FONT></A></B></TD> <TD align=left height=17 width="151"><B><A href="http://www.medyatext.com/kanale/" target=_blank><FONT face="Arial" size=2>Kanal E</FONT></A></B></TD> <TD align=left height=17 width="164"><B><A href="http://www.star.com.tr/" target=_blank><FONT face="Arial" size=2>Star TV</FONT></A></B></TD></TR> <TR vAlign=top> <TD align=left height=21 width="155"><a href="<A href="http://www.skytv.com.tr/"><font">http://www.skytv.com.tr/"><font face="Arial" size="2">Sky TV</font></a> </TD> <TD align=left height=21 width="151"><a href="<A href="http://www.samanyolu.com.tr/"><font">http://www.samanyolu.com.tr/"><font face="Arial" size="2">STV</font></a> </TD> <TD align=left height=21 width="164"><a href="<A href="http://www.suntv.com.tr/"><font">http://www.suntv.com.tr/"><font face="Arial" size="2">Sun TV</font></a> </TD></TR> <TR vAlign=top> <TD align=left height=16 width="155"><B><A href="http://www.akdeniztv.com.tr/" target=_blank><FONT face="Arial" size=2>Akdeniz TV</FONT></A></B></TD> <TD align=left height=16 width="151"><B><A href="http://www.kraltv.com.tr/" target=_blank><FONT face="Arial" size=2>Kral TV</FONT></A></B></TD> <TD align=left height=16 width="164"><B><A href="http://www.supersport.com.tr/" target=_blank><FONT face="Arial" size=2>Super Sport</FONT></A></B></TD></TR> <TR vAlign=top> <TD align=left height=17 width="155"><B><A href="http://www.cine5.com.tr/" target=_blank><FONT face="Arial" size=2>Cine5</FONT></A></B></TD> <TD align=left height=17 width="151"><B><A href="http://www.maxitv.com.tr/" target=_blank><FONT face="Arial" size=2>Maxi TV</FONT></A></B></TD> <TD align=left height=17 width="164"><B><A href="http://www.tgrt.com.tr/" target=_blank><FONT face="Arial" size=2>TGRT</FONT></A></B></TD></TR> <TR vAlign=top> <TD align=left height=17 width="155"><B><A href="http://www.ctv.com.tr/" target=_blank><FONT face="Arial" size=2>CTV</FONT></A></B></TD> <TD align=left height=17 width="151"><B><A href="http://www.multicanal.com.tr/" target=_blank><FONT face="Arial" size=2>MultiCanal</FONT></A></B></TD> <TD align=left height=17 width="164"><B><A href="http://www.trt.net.tr/" target=_blank><FONT face="Arial" size=2>TRT</FONT></A></B></TD></TR> <TR vAlign=top> <TD align=left height=21 width="155"><B><A href="http://www.egetv.com.tr/" target=_blank><FONT face="Arial" size=2>Ege TV</FONT></A></B></TD> <TD align=left height=21 width="151"><B><A href="http://www2.raksnet.com.tr/nickel/" target=_blank><FONT face="Arial" size=2>Nickelodeon</FONT></A></B></TD> <TD align=left height=21 width="164"><a href="<A href="http://onlinetv.tvtoday.de/onlinetv/frameset_haupt.hbs?sender=TRT&amp;e=j&amp;rate=15" ><font">http://onlinetv.tvtoday.de/onlinetv/frameset_haupt.hbs?sender=TRT&amp;e=j&amp;rate=15" ><font face="Arial" size="2">TRT-INT(net-yayın)</font></a></TD></TR> <TR vAlign=top> <TD align=left width="155" height="24"><B><A href="http://www.genctv.com.tr/" target=_blank><FONT face="Arial" size=2>Genç TV</FONT></A></B></TD> <TD align=left width="151" height="24"><B><A href="http://www.ntv.com.tr/" target=_blank><FONT face="Arial" size=2>NTV</FONT></A></B></TD> <TD align=left width="164" height="24"> <a href="http://brt.emu.edu.tr/" target="_blank"><font face="Arial" size="2">Bayrak TV</font></a> </TD></TR> <TR vAlign=top> <TD align=left height=21 width="155"> <P><B><A href="http://www.kanal1.com.tr/" target=_blank><FONT face="Arial" size=2>Kanal 1</FONT></A></B></P></TD> <TD align=left height=21 width="151"><B><font size="2"><A href="http://www.numberone.com.tr/" target=_blank><FONT face="Arial">Number One TV</FONT></A> <FONT face="Arial"> &nbsp;</FONT></font></B></TD> <TD align=left height=21 width="164"><font face="Arial" size="2">.</font></TD></TR> <TR vAlign=top> <TD align=left width="155" height="21"><B><A href="http://www.kanal6.com.tr/" target=_blank><FONT face="Arial" size=2>Kanal 6</FONT></A></B></TD> <TD align=left width="151" height="21"><font face="Arial" size="2">.</font></TD> <TD align=left width="164" height="21"><font face="Arial" size="2">.</font></TD></TR> </TABLE> <p align="center"><a href="mailto:?subject=eprem.*********.com &amp;body=Lütfen eprem.*********.com sitesini ziyaret et! Mutlaka beğeneceksin"><b><font face="Arial">Lütfen Sitemizi Arkadaşlarınıza Tavsiye Edin</font></b></a> </p> <p align="center"><font face="Times New Roman">&nbsp;<a href="javascript:history.back()"><img border="0" src="images/Geri2.gif" width="60" height="36"></a></font> </p> </STYLE> <title>www.radyo-tv.net (http://www.radyo-tv.net/) Yabancı TV'ler</title> </head> <body leftMargin=0 topMargin=0 marginheight="0" marginwidth="0" background="images/bground.gif"> <SCRIPT language=JavaScript src="javas/menu.js"> /* Dynamicdrive.com */ </SCRIPT> <SCRIPT language=JavaScript src="javas/menucontext.js"></SCRIPT> <SCRIPT language=JavaScript> showToolbar(); </SCRIPT> <SCRIPT language=JavaScript> function UpdateIt(){ if (document.all){ document.all["MainTable"].style.top = document.body.scrollTop; setTimeout("UpdateIt()", 200); } } UpdateIt(); </SCRIPT> <p align="center"> <b><font size="5"> YABANCI TV'ler&nbsp;</font></b> <hr> <div align="center"> <center> <TABLE height=949 width=495> <TR> <TD height=21 vAlign=top width=105><B><A href="http://www.44k.com/" target=_blank><font face="Arial" size="2">44K</font></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=104><font face="Arial" size="2">IRELAND</font></TD> <TD height=21 vAlign=top width=129><B><A href="http://www.audionet.com/television/kctu/kctu.ram" target=_blank><font face="Arial" size="2">KCTU TV Channel55</font></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=106><font face="Arial" size="2">ABD</font></TD> </TR> <TR> <TD height=21 vAlign=top width=105><B><A href="http://www.alayam.com/" target=_blank><font face="Arial" size="2">Alayam</font></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=104><font face="Arial" size="2">BAHRAIN</font></TD> <TD height=21 vAlign=top width=129><B><A href="http://www.broadcast.com/television/KOKH/kokh.ram" target=_blank><font face="Arial" size="2">KOKH TV</font></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=106><font face="Arial" size="2">ABD</font></TD> </TR> <TR> <TD height=21 vAlign=top width=105><B><A href="http://www2.opopular.com.br/" target=_blank><font face="Arial" size="2">Anhanguera</font></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=104><font face="Arial" size="2">BRAZIL</font></TD> <TD height=21 vAlign=top width=129><B><A href="http://www.broadcast.com/video/netsh...scope/k-tv.asx (http://www.broadcast.com/video/netshow/kaleidoscope/k-tv.asx)" target=_blank><font face="Arial" size="2">KTV</font></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=106><font face="Arial" size="2">ABD</font></TD> </TR> <TR> <TD height=21 vAlign=top width=105><B><A href="http://www.beachfm.co.jp/" target=_blank><font face="Arial" size="2">Beach TV</font></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=104><font face="Arial" size="2">JAPAN</font></TD> <TD height=21 vAlign=top width=129><B><A href="http://www.broadcast.com/television/kxtv/kxtv.ram" target=_blank><font face="Arial" size="2">KXTV</font></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=106><font face="Arial" size="2">ABD</font></TD> </TR> <TR> <TD height=21 vAlign=top width=105><B><A href="http://www.bloomberg.com/aus/" target=_blank><font face="Arial" size="2">Bloomberg</font></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=104><font face="Arial" size="2">AUSTRALIA</font></TD> <TD height=21 vAlign=top width=129><B><A href="http://infos.tf1.fr/sommaire.htm" target=_blank><font face="Arial" size="2">LCI</font></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=106><font face="Arial" size="2">FRANCE</font></TD> </TR> <TR> <TD height=21 vAlign=top width=105><B><A href="http://www.bloomberg.com/" target=_blank><font face="Arial" size="2">Bloomberg TV</font></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=104><font face="Arial" size="2">FRANCE</font></TD> <TD height=21 vAlign=top width=129><B><A href="http://www.tva.ca/" target=_blank><font face="Arial" size="2">LCN</font></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=106><font face="Arial" size="2">CANADA</font></TD> </TR> <TR> <TD height=21 vAlign=top width=105><B><A href="http://www.tvforbc.com/video/video__blanks.html" target=_blank><font face="Arial" size="2">BCTV</font></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=104><font face="Arial" size="2">CANADA</font></TD> <TD height=21 vAlign=top width=129><B><A href="http://torres.fciencias.unam.mx/" target=_blank><font face="Arial" size="2">LVMTV</font></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=106><font face="Arial" size="2">MEXICO</font></TD> </TR> <TR> <TD height=21 vAlign=top width=105><B><A href="http://www3.ecuadormedia.com/" target=_blank><font face="Arial" size="2">Cable Deportes</font></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=104><font face="Arial" size="2">ECUADOR</font></TD> <TD height=21 vAlign=top width=129><B><A href="http://www.broadcast.com/events/nasa/nasatvrv.ram" target=_blank><font face="Arial" size="2">NASA TV</font></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=106><font face="Arial" size="2">ABD</font></TD> </TR> <TR> <TD height=21 vAlign=top width=105><B><A href="http://www3.ecuadormedia.com/" target=_blank><font face="Arial" size="2">Cable Noticias</font></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=104><font face="Arial" size="2">ECUADOR</font></TD> <TD height=21 vAlign=top width=129><B><A href="http://195.63.51.21/n-tv_online.html" target=_blank><font face="Arial" size="2">NTV</font></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=106><font face="Arial" size="2">GERMANY</font></TD> </TR> <TR> <TD height=21 vAlign=top width=105><B><A href="file:///D:/_Internet/Websitem/Dinlence/TV/cspan2.ram" target=_blank><font face="Arial" size="2">CSPAN2</font></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=104><font face="Arial" size="2">SPAIN</font></TD> <TD height=21 vAlign=top width=129><B><A href="http://www.oberfranken-tv.de/" target=_blank><font face="Arial" size="2">Oberfranken</font></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=106><font face="Arial" size="2">GERMANY</font></TD> </TR> <TR> <TD height=21 vAlign=top width=105><B><A href="http://www.cict.com/" target=_blank><font face="Arial" size="2">Calgary 7</font></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=104><font face="Arial" size="2">CANADA</font></TD> <TD height=28 vAlign=top width=129><B><A href="http://www.tss-telecom.nl/pi6alk" target=_blank><font face="Arial" size="2">PI6ALK Amateur TV</font></A></B></TD> <TD height=28 vAlign=top width=106><font face="Arial" size="2">NETHERLANDS</font></TD> </TR> <TR> <TD height=21 vAlign=top width=105><B><A href="http://www.cancaonova.org.br/" target=_blank><font face="Arial" size="2">Cancao Nova</font></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=104><font face="Arial" size="2">BRAZIL</font></TD> <TD height=28 vAlign=top width=129><B><A href="http://www.rcc.net/" target=_blank><font face="Arial" size="2">RCC</font></A></B></TD> <TD height=28 vAlign=top width=106><font face="Arial" size="2">JAPAN</font></TD> </TR> <TR> <TD height=21 vAlign=top width=105><B><A href="http://www.elnoticiero.com.sv/" target=_blank><font face="Arial" size="2">Canal 6</font></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=104><font face="Arial" size="2">EL SALVADOR</font></TD> <TD height=28 vAlign=top width=129><B><A href="http://www.ruv.is/" target=_blank><font face="Arial" size="2">RUV</font></A></B></TD> <TD height=28 vAlign=top width=106><font face="Arial" size="2">ICELAND</font></TD> </TR> <TR> <TD height=21 vAlign=top width=105><B><A href="http://www.cbh.com.br/" target=_blank><font face="Arial" size="2">CBH</font></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=104><font face="Arial" size="2">BRAZIL</font></TD> <TD height=28 vAlign=top width=129><B><A href="<A href="http://islam.org/Live/TV.ram"><FONT">http://islam.org/Live/TV.ram"><FONT color=#004080 size="2" face="Arial">Saudi OneChannel</FONT></A></B></TD> <TD height=28 vAlign=top width=106><font face="Arial" size="2">SOUDI ARABIA</font></TD> </TR> <TR> <TD height=21 vAlign=top width=105><B><A href="http://www.chinacast.com/video/us/ccctv/ccctvfrm.html" target=_blank><font face="Arial" size="2">CCC</font></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=104><font face="Arial" size="2">CHINA</font></TD> <TD height=28 vAlign=top width=129><B><A href="http://www3.ecuadormedia.com/" target=_blank><font face="Arial" size="2">TC Television</font></A></B></TD> <TD height=28 vAlign=top width=106><font face="Arial" size="2">ECUADOR</font></TD> </TR> <TR> <TD height=21 vAlign=top width=105><B><A href="http://www.cctv-3.com/" target=_blank><font face="Arial" size="2">CCTV-3</font></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=104><font face="Arial" size="2">CHINA</font></TD> <TD height=28 vAlign=top width=129><B><A href="http://www3.ecuadormedia.com/" target=_blank><font face="Arial" size="2">Telerama</font></A></B></TD> <TD height=28 vAlign=top width=106><font face="Arial" size="2">ECUADOR</font></TD> </TR> <TR> <TD height=21 vAlign=top width=105><B><A href="http://www.cctv-4.com/" target=_blank><font face="Arial" size="2">CCTV-4</font></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=104><font face="Arial" size="2">CHINA</font></TD> <TD height=28 vAlign=top width=129><B><A href="http://www3.ecuadormedia.com/" target=_blank><font face="Arial" size="2">Telesystema</font></A></B></TD> <TD height=28 vAlign=top width=106><font face="Arial" size="2">ECUADOR</font></TD> </TR> <TR> <TD height=21 vAlign=top width=105><B><A href="http://www.cctv-9.com/" target=_blank><font face="Arial" size="2">CCTV-9</font></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=104><font face="Arial" size="2">CHINA</font></TD> <TD height=28 vAlign=top width=129><B><A href="http://www.tf1.fr/" target=_blank><font face="Arial" size="2">TF1 (13PM)</font></A></B></TD> <TD height=28 vAlign=top width=106><font face="Arial" size="2">FRANCE</font></TD> </TR> <TR> <TD height=21 vAlign=top width=105><B><A href="http://www.clubteleachat.com/" target=_blank><font face="Arial" size="2">Club Teleachat</font></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=104><font face="Arial" size="2">FRANCE</font></TD> <TD height=28 vAlign=top width=129><B><A href="http://www.tf1.fr/" target=_blank><font face="Arial" size="2">TF1 (20PM)</font></A></B></TD> <TD height=28 vAlign=top width=106><font face="Arial" size="2">FRANCE</font></TD> </TR> <TR> <TD height=21 vAlign=top width=105><B><A href="http://www.audionet.com/video/courttv/courttv.ram" target=_blank><font face="Arial" size="2">Court TV</font></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=104><font face="Arial" size="2">ABD</font></TD> <TD height=28 vAlign=top width=129><B><A href="http://www.tmf.nl/" target=_blank><font face="Arial" size="2">TMF</font></A></B></TD> <TD height=28 vAlign=top width=106><font face="Arial" size="2">NETHERLANDS</font></TD> </TR> <TR> <TD height=21 vAlign=top width=105><B><A href="http://www.nirvanet.com/live/" target=_blank><font face="Arial" size="2">Cybertheatre</font></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=104><font face="Arial" size="2">BELGIUM</font></TD> <TD height=28 vAlign=top width=129><B><A href="rtsp://multimedia.netangola.com/encoder/tpa.rm" target=_blank><font face="Arial" size="2">TPA</font></A></B></TD> <TD height=28 vAlign=top width=106><font face="Arial" size="2">ANGOLA</font></TD> </TR> <TR> <TD height=21 vAlign=top width=105><B><A href="http://live.dds.nl/" target=_blank><font face="Arial" size="2">DDS</font></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=104><font face="Arial" size="2">NETHERLANDS</font></TD> <TD height=21 vAlign=top width=129><B><A href="http://www-cib.mty.itesm.mx/be/tumedio/homedoc.html" target=_blank><font face="Arial" size="2">TU 1/2</font></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=106><font face="Arial" size="2">MEXICO</font></TD> </TR> <TR> <TD height=21 vAlign=top width=105><B><A href="http://www.dentv.com/" target=_blank><font face="Arial" size="2">Den TV</font></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=104><font face="Arial" size="2">CANADA</font></TD> <TD height=21 vAlign=top width=129><B><A href="http://www3.ecuadormedia.com/" target=_blank><font face="Arial" size="2">TVMAS</font></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=106><font face="Arial" size="2">ECUADOR</font></TD> </TR> <TR> <TD height=21 vAlign=top width=105><B><A href="http://www3.ecuadormedia.com/" target=_blank><font face="Arial" size="2">Dia a dia</font></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=104><font face="Arial" size="2">ECUADOR</font></TD> <TD height=21 vAlign=top width=129><B><A href="http://www.tw1.at/" target=_blank><font face="Arial" size="2">TW 1</font></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=106><font face="Arial" size="2">AUSTRIA</font></TD> </TR> <TR> <TD height=21 vAlign=top width=105><B><A href="http://www.ddindia.net/" target=_blank><font face="Arial" size="2">Doordarshan</font></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=104><font face="Arial" size="2">INDIA</font></TD> <TD height=21 vAlign=top width=129><B><A href="http://www.amazonsat.com.br/" target=_blank><font face="Arial" size="2">TV Amazone</font></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=106><font face="Arial" size="2">BRAZIL</font></TD> </TR> <TR> <TD height=21 vAlign=top width=105><B><A href="http://www.islam.org/Live/DubaiLiveTV.ram" target=_blank><FONT color=#004080 size="2" face="Arial">Dubai Channel</FONT></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=104><font face="Arial" size="2">DUBAI</font></TD> <TD height=21 vAlign=top width=129><B><A href="http://www.tvgalega.com.br/" target=_blank><font face="Arial" size="2">TV Galegra</font></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=106><font face="Arial" size="2">BRAZIL</font></TD> </TR> <TR> <TD height=21 vAlign=top width=105><B><A href="http://www3.ecuadormedia.com/" target=_blank><font face="Arial" size="2">Ecuavisa</font></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=104><font face="Arial" size="2">ECUADOR</font></TD> <TD height=21 vAlign=top width=129><B><A href="http://www.elo.com.br/mirante/tv/" target=_blank><font face="Arial" size="2">TV Mirante</font></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=106><font face="Arial" size="2">BRAZIL</font></TD> </TR> <TR> <TD height=21 vAlign=top width=105><B><A href="file:///D:/_Internet/Websitem/Dinlence/TV/fnclo.ram" target=_blank><font face="Arial" size="2">Fnclo</font></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=104><font face="Arial" size="2">?</font></TD> <TD height=21 vAlign=top width=129><B><A href="http://www.tvebrasil.com.br/" target=_blank><font face="Arial" size="2">TVE</font></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=106><font face="Arial" size="2">BRAZIL</font></TD> </TR> <TR> <TD height=21 vAlign=top width=105><B><A href="http://www2.uol.com.br/espnbrasil/" target=_blank><font face="Arial" size="2">ESPN</font></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=104><font face="Arial" size="2">BRAZIL</font></TD> <TD height=21 vAlign=top width=129><B><A href="http://www.pucrs.br/" target=_blank><font face="Arial" size="2">UNI TV Canal 15</font></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=106><font face="Arial" size="2">BRAZIL</font></TD> </TR> <TR> <TD height=21 vAlign=top width=105><B><A href="http://www.etv.ee/" target=_blank><font face="Arial" size="2">ETV</font></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=104><font face="Arial" size="2">ESTONIA</font></TD> <TD height=21 vAlign=top width=129><B><A href="http://www.senat.fr/" target=_blank><font face="Arial" size="2">Senat</font></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=106><font face="Arial" size="2">FRANCE</font></TD> </TR> <TR> <TD height=22 vAlign=top width=105><B><A href="http://www.fashion.net/" target=_blank><font face="Arial" size="2">Fashion TV</font></A></B></TD> <TD height=22 vAlign=top width=104><font face="Arial" size="2">FRANCE</font></TD> <TD height=21 vAlign=top width=129><B><A href="http://www3.ecuadormedia.com/" target=_blank><font face="Arial" size="2">SI TV</font></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=106><font face="Arial" size="2">ECUADOR</font></TD> </TR> <TR> <TD height=22 vAlign=top width=105><B><A href="http://www.france3.fr/sports/sport.html" target=_blank><font face="Arial" size="2">France 3 Sport</font></A></B></TD> <TD height=22 vAlign=top width=104><font face="Arial" size="2">FRANCE</font></TD> <TD height=21 vAlign=top width=129><B><A href="http://www.vtm.be/" target=_blank><font face="Arial" size="2">VTM</font></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=106><font face="Arial" size="2">BELGIUM</font></TD> </TR> <TR> <TD height=22 vAlign=top width=105><B><A href="http://www.gamavision.com/" target=_blank><font face="Arial" size="2">Gamavision</font></A></B></TD> <TD height=22 vAlign=top width=104><font face="Arial" size="2">ECUADOR</font></TD> <TD height=21 vAlign=top width=129><B><A href="http://www.yomiuri.co.jp/" target=_blank><font face="Arial" size="2">Yomiuri</font></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=106><font face="Arial" size="2">JAPAN</font></TD> </TR> <TR> <TD height=21 vAlign=top width=105><B><A href="http://www.redeglobo.com.br/globo_blanks/" target=_blank><font face="Arial" size="2">Globo</font></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=104><font face="Arial" size="2">BRAZIL</font></TD> <TD height=21 vAlign=top width=129><B><A href="http://www.dds.nl/~dhk/" target=_blank><font face="Arial" size="2">ZAPP TV</font></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=106><font face="Arial" size="2">NETHERLANDS</font></TD> </TR> <TR> <TD height=21 vAlign=top width=105><B><A href="http://www.hrt.hr/" target=_blank><font face="Arial" size="2">HRT</font></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=104><font face="Arial" size="2">CROATIA</font></TD> <TD height=21 vAlign=top width=129><B><A href="http://www.isis.ie/xfm/" target=_blank><font face="Arial" size="2">XFM</font></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=106><font face="Arial" size="2">IRELAND</font></TD> </TR> <TR> <TD height=21 vAlign=top width=105><B><A href="http://www.irib.com/" target=_blank><font face="Arial" size="2">Irib TV1</font></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=104><font face="Arial" size="2">IRAN</font></TD> <TD height=21 vAlign=top width=129><B><A href="http://www.xnet.is/" target=_blank><font face="Arial" size="2">XNET TV</font></A></B></TD> <TD height=21 vAlign=top width=106><font face="Arial" size="2">ICELAND</font></TD> </TR> <TR> <TD height=21 vAlign=top width=105><B><A href="http://www.irib.com/" target=_blank><font face="Ar

 5. #10
  Onursal Üye Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını
  Üyelik Tarihi
  Feb 2007
  Bulunduğu Yer
  !
  Mesajlar
  10.944
  Blog Yazıları
  2
  Tecrübe Puanı
  16232936

  Tanımlı

  Status bar da soldan sağa kayan yazı

  Code:
  HTML Code:
  <script language="Javascript"> <!-- var x = 0 var speed = 90 var text = "istediğini yaz" var course =76 var text2 = text function Scroll() { window.status = text2.substring(0, text2.length) if (course < text2.length) { setTimeout("Scroll2()", speed) } else { text2 = " " + text2 setTimeout("Scroll()", speed); } } function Scroll2() { window.status = text2.substring(x, text2.length) if (text2.length - x == text.length) { text2 = text x = 0 setTimeout("Scroll()", speed); } else { x++ setTimeout("Scroll2()", speed); } } Scroll() //--> </script> 

  Alın size Chat programı

  Code:
  HTML Code:
  <HTML><HEAD> <META http-equiv="Content Type" content="text/html; charset=windows-1254"> <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1254"> <META http-equiv=Content-Language content=tr> <META content="Microsoft FrontPage 6.0" name=GENERATOR> <TITLE>..::Hoşgeldin Aramıza::.. </TITLE> <style> <!-- div.Section1 {page:Section1;} --> </style> </HEAD> <BODY bgcolor="#333399"> <p align="center"><span style="font-family: Tahoma"><font size="1"><font color="#C0C0C0"> Nick değiştirmek için &quot;/nick yeninick &quot;&nbsp; - İstediğiniz kanala girmek için &quot; /join #kanalismi &quot; yazınız. &quot;Ctrl&quot; tuşuna basarak renkli yazı yazabilirsiniz. &quot;ALT&quot; tuşuna basarak smiley seçebilirsiniz.&nbsp; Şikayetlerinizi<a style="color: #C0C0C0; text-decoration: underline; text-underline: single" href="mailto:ircadmin@ircworld.net (ircadmin@ircworld.net)"> </a> </font> <a style="color: #C0C0C0; text-decoration: underline; text-underline: single" href="<A href="mailto:ircadmin@ircworld.net">ircadmin@ircwo rld.net</a><font">mailto:ircadmin@ircworld.net">ircadmin@ir cworld.net</a><font color="#C0C0C0"><a style="color: #C0C0C0; text-decoration: underline; text-underline: single" href="mailto:chat@ircworld.net (chat@ircworld.net)"> </a> </font> <font color="#C0C0C0"> mailine atab</font><span style="color: #C0C0C0">ilirsiniz</span></font></span><span style="font-family: Tahoma; color: #C0C0C0"><font size="1">.</font></span></p> <p align="center"> <APPLET code=esChat.class codeBase=http://webchat.ircworld.net/webchat/ width="99%" height="85%" archive=http://webchat.ircworld.net/webchat/esChat.jar> <PARAM NAME="CABBASE" VALUE="http://webchat.ircworld.net/webchat/esChat.cab" codeBase=http://webchat.ircworld.net/webchat/> <PARAM NAME="NICK" VALUE=""><PARAM NAME="nickname" VALUE=""> <PARAM NAME="password" VALUE=""> <PARAM NAME="Channel1" VALUE="#ircworld"> <PARAM NAME="Channel2" VALUE="#Zurna"> <PARAM NAME="Channel3" VALUE="#metal"> <PARAM NAME="Channel4" VALUE="#Ayva"> <PARAM NAME="Channel5" VALUE="#help"> <PARAM NAME="Channel6" VALUE="#Ankara"> <PARAM NAME="Channel7" VALUE="#izmir"> <PARAM NAME="Channel8" VALUE="#Oyun"> <PARAM NAME="Channel9" VALUE="#konya"> <PARAM NAME="Channel10" VALUE="#ayna"> <PARAM NAME="Channel11" VALUE="#istanbul"> <PARAM NAME="Channel12" VALUE="#felsefe"> <PARAM NAME="Channel13" VALUE="#Oyun"> <PARAM NAME="Channel14" VALUE="#rock"> <PARAM NAME="Channel14" VALUE="#aşk"> <PARAM NAME="Channel15" VALUE="#ortakahve"> <PARAM NAME="Channel16" VALUE="#chat"> <PARAM NAME="Welcome" VALUE="irc.ircworld.net sohbet sunucusuna bağlaniyorsunuz.."> <PARAM NAME="port" VALUE="6668"> <param name=fullname value="ircworld.net"> <PARAM NAME="ident" VALUE="ircworld"> <PARAM NAME="Encoding" VALUE="Cp1254"> <PARAM NAME="list" value="true"> <PARAM NAME="Linkscroll" VALUE="false"> <PARAM NAME="Sound1" VALUE="Huh:s1.au"> <PARAM NAME="Sound2" VALUE="Gul:s2.au"> <PARAM NAME="Sound3" VALUE="Anir:s15.au"> <PARAM NAME="Sound4" VALUE="Meele:s4.au"> <PARAM NAME="Sound5" VALUE="Kisne:s5.au"> <PARAM NAME="Sound6" VALUE="Gul Agla:s6.au"> <PARAM NAME="Sound7" VALUE="Ohyea:s7.au"> <PARAM NAME="Sound8" VALUE="I love you:s8.au"> <PARAM NAME="Sound9" VALUE="Esne:s9.au"> <PARAM NAME="Sound10" VALUE="Islik:s14.au"> <PARAM NAME="Sound11" VALUE="Esne2:s10.au"> <PARAM NAME="menuSound1" VALUE="pop.au"> <PARAM NAME="menuSound2" VALUE="empty.au"> <PARAM NAME="menuSound3" VALUE="water.au"> <PARAM NAME="menuSound4" VALUE="swing.au"> <PARAM NAME="menuSound5" VALUE="clank.au"> <PARAM NAME="menuSound6" VALUE="beep.au"> <PARAM NAME="menuSound7" VALUE="nomatch.au"> <PARAM NAME="menuSound8" VALUE="beeper.au"> <PARAM NAME="menuSound9" VALUE="doorbell.au"> <PARAM NAME="menuSound10" VALUE="trumpet.au"> <PARAM NAME="menuSound11" VALUE="zzziuu.au"> <PARAM NAME="menuSound12" VALUE="connection.au"> <param name="LinkName" value="Sitenize Sohbet Odası Eklemek İçin Tıklayınız..!"> <param name="LinkAddress" value="http://www.ircworld.net/sohbet/"> <param name="URL1" value="ircworld.net:www.ircworld.net"> <param name="URL2" value="Webhosting:www.terazi.net"> <param name="ignoreWords" value="**************,****, göt ,****, sik , amini , yarak ,********ebeni,gotune,götüne,siki?mek,sikismek, am?n? ,yarrak"> <param name="Mesaj1" value="Takip:#5.oooO Beni takip et bbb%#5( ) Oooo.%#5 ( ( )% #5_) ) /% #5 (_/"> <param name="Mesaj2" value="Kalp:#12,1 oo %#12,1 oo #4,1@@@@@@@@: @@@@@@@@! %#4,1 o@@@@!!!!;;;;@ @@.......:;!@ %#4,1 'O@@!!!;;;;;;;;@ @.......: ;!@ %#4,1 @@@!!!!;;::::::.@@........: ;!@ %#4,1 @@!!!!;;:::::..............: ;!@ %#4,1 @@@!!!;::::::..............: ;!@ %#4,1 @@!!;;::::::.............: ;!@ %#4,1 @@!;;::::::......#12,1oo#4,1.....::::!@ %#4,1 @!!;::::::........#12,1oo#4,1..:::@ %#4,1 !!!;:::::..........#12,1oo#4,1@ %#4,1 !!;:::::.......@ #12,1oo * %#4,1 ;;::::.....@ #12,1oo *** %#4,1 :::..@ #12,1ooo*++ %#4,1 ::. #12,1_++ooo+++ %#4,1 : #12,1**++++++++++"> <param name="Mesaj3" value="Melek:#14Ben bir melegim% #11____% #13( __ /)% #13( (__)/ )% #13( /&lt;&gt; )% #13(//)% #13( )% #13/ % #13~~~~"> <param name="Mesaj4" value="Kus:%#0,2 #7-#4@ #0_.._ _.._ #4@#7-%#0,2 #7-#4@ #0 /' `./' ` #4@#7-%#0,2 #7-#4@ #0( #11o o#0 | #13u u #0) #4@#7-%#0,2 #7-#4@ #0;`. #4V#0 /' #4V#0 .'; #4@#7-%#0,2 #7-#4@ #0''''.#0' __ ) ( __ './''''/ #4@#7-%#0,2 #7-#4@ #0 ; #4aP''Y,_,P''Ya#0 ; / #4@#7-%#0,2 #7-#4@ #0 `#0,; ._ #4 d' `'' `b #0 _. ;,' #4@#7-%#0,2 #7-#4@ #7,,,,aaaaaa.#4Y, Love ,#7Y.aaaaaa,,,, #4@#7-%#0,2 #7-#4@ #7I8\\#4`Y, You ,P'#7/////////8I #4@#7-%#0,2 #7-#4@ #7'Ya\\#4'Y, ,P'#7/////////aY' #4@#7-%#0,2 #7-#4@ #7'Ya\\#4'Y#4,_,P'#7/////////aP' #4@#7-%#0,2 #7-#4@ #7`'#7Ya\\#4`Y'#7////////aP'' #4@#7-"> <param name="Mesaj5" value="peekaboo:#4 \//// %#1 / ^ _ %#1 ( (o) (o) )%#4 *=#1oOOO#4=====#1(_)#4=====1OOOo#4=*"> <param name="Mesaj6" value="Kusuk kus: #6((( % #2(. .) %#2 (( v )) %#1---m-m---#1"> <param name="Mesaj7" value="Sigara:#7,0(:..:_(#1,0________(((~~~~"> <param name=LanguageFile value=Turkish.txt> <param name="ignoreWords" value="script,******,****, göt ,****, sik ,***** , amini , yarak ,********ebeni,gotune,götüne,yarrak"> </applet></p> <CENTER><p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> <font color="#C0C0C0">Eğer sohbet sayfasını açamiyorsanız Lütfen </font><u><b> <font color="#c0c0c0"><a href="http://chat.ircworld.net/java.exe"> <font color="#c0c0c0">JAVA</font></a></font></b></u><font color="#C0C0C0"><u><b>&nbsp;</b></u>programını yükleyiniz. Yüklemek için </font><font color="#c0c0c0"><b><u> <a href="<A href="http://chat.ircworld.net/java.exe"><font">http://chat.ircworld.net/java.exe"><font color="#c0c0c0">Tıklayınız</font></a></u></b></font><font color="#C0C0C0"><br> Sohbet Komut yardımı için</font></font><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2" color="#C0C0C0"><b> <u><a href="http://www.ircworld.net/help" target="_blank"> <font color="#C0C0C0"><a target="_blank" href="http://www.ircworld.net/help"> <font color="#C0C0C0">Tıklayınız</font></a></font></a></u>&nbsp; </b>Webmaster Web&nbsp;</font><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2" color="#C0C0C0">Sitene Bedava Sohbet Odası Eklemek için<b> <u><a href="http://www.ircworld.net/sohbet" target="_blank"> <font color="#C0C0C0">Tıkla</font></a></u></b></font></p> <p>&nbsp;</p> <!-- ANAHTARS.COM BANNER KOD BAŞLANGICI --> <!-- DIKKAT: Bu kod, sayfanın en üstünde ya da 800x600 çözünürlükte ilk ekranda görünecek şekilde yerleştirilmelidir. --> <center> <iframe src="http://www.anahtars.com/iframe.php?site_id=1924&bd=1" width="468" height="60" marginwidth="0" marginheight="0" hspace="0" vspace="0" frameborder="0" scrolling="no"> <a href="http://www.anahtars.com/adclick.php" target="_blank"><img src="http://www.anahtars.com/adview.php?site_id=1924&bd=1" width="468" height="60" border="0"></a></iframe></center>

  Link üzerinde açıklama

  Code:
  HTML Code:
  <style TYPE="text/css"> <!-- body{ overflow:scroll;overflow-x:hidden } .popper { position : absolute; visibility : hidden; } //--> </style> <tr> <td width="139" height="134" valign="top" bgcolor="#C0C0C0"><div ID="topdeck" CLASS="popper"></div> <script> var nav = (document.layers); var iex = (document.all); var skn = (nav) ? document.topdeck : topdeck.style; if (nav) document.captureEvents(Event.MOUSEMOVE); document.onmousemove = get_mouse; function pop(msg,bak) { var content ="<TABLE WIDTH=130 BORDER=0 CELLPADDING=2 CELLSPACING=0 BGCOLOR=#000000><TR><TD><TABLE WIDTH=100% BORDER=0 CELLPADDING=0 CELLSPACING=0><TR><TD><CENTER><FONT COLOR=#FFFFFF SIZE=2><B>ACIKLAMA</B></FONT></CENTER></TD></TR></TABLE><TABLE WIDTH=100% BORDER=0 CELLPADDING=2 CELLSPACING=0 BGCOLOR="+bak+"><TR><TD><FONT COLOR=#000000 SIZE=2><CENTER>"+msg+"</CENTER></FONT></TD></TR></TD></TR>"; if (nav) { skn.document.write(content); skn.document.close(); skn.visibility = "visible"; } else if (iex) { document.all("topdeck").innerHTML = content; skn.visibility = "visible"; } } function get_mouse(e) { var x = (nav) ? e.pageX : event.x+document.body.scrollLeft; var y = (nav) ? e.pageY : event.y+document.body.scrollTop; skn.left = x - 60; skn.top = y+20; } function kill() { skn.visibility = "hidden"; } </script> <style="word-spacing: 0; margin: 0"><a href="http://www.bilenin.sayfasi.com (http://www.bilenin.sayfasi.com/)" target="_blank" ONMOUSEOVER="pop('Çok harika bir script,renklerinide değiştirebilirsiniz.','lightgreen')" ; ONMOUSEOUT="kill()">Deneme</a> </td>

+ Konu Cevapla
2 / 5 Sayfa BirinciBirinci 1 2 3 4 ... SonuncuSonuncu

Benzer Konular

 1. sapacesiniz için türkiyem kodları
  By raco42 in forum MSN Spaces
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 08-09-2008, 23:49
 2. Tüm cihazlar için EMU açma/kapama kodları
  By XxCANISIxX in forum Uydu Rehberi
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 07-08-2008, 21:09
 3. siteniz için flash saat 210 tane
  By Safak in forum Webmaster
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08-12-2007, 04:10
 4. spaceniz için mükemmel chat odası kodları müzikli
  By bariscoskun in forum MSN Spaces
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 07-31-2007, 10:19
 5. space için....çeşitli yazı kodları
  By prenses in forum MSN Spaces
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 07-17-2007, 23:10

Yetkileriniz

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375