Bu resim çok büyük


VB Temaları İçin Güncellendi
Örnek Sİte
Öncelikle Admin KP'mize girip
Board Ayarları'ndan
Genel Ayarlar'a girin.
Sonra oradan Kayıt Ve Mesaj Görüntü Doğrulama seçeneğini Kapalı olarak seçin ve kaydedip çıkın.
Ve Alttaki Kodları
header_welcomeblock_guest Kalıbının En Altına YapıştırınPHP Kodu:
<!-- // hizli kayit baslangic \\ -->
<div  id="hizli_kayit">
<
form action="member.php"  method="post">
<
input type="hidden" name="action" value="do_login"  />
<
table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}"  cellpadding="{$theme['tablespace']}class="tborder"  width="100%">
    <
tr>
        <
td class="thead"  colspan="6"><div style="float: right;"><span  class="smalltext">Kayıt Olabilmek İçin Kutucukların İşaretini  Kaldırmayın</span></div>
        <
strong>Hızlı Kayıt  Ol</strong>
        </
td>
    </
tr>
    <
tr>
        <
td  class="trow1" width="10%" align="center"><span  class="smalltext"><b>Kullanıcı  Adı</b></span></td>
        <
td class="trow1"  width="10%" align="center"><span  class="smalltext"><b>Şifre</b></span></td>
        <
td  class="trow1" width="10%" align="center"><span  class="smalltext"><b>Şifre  Tekrar</b></span></td>
        <
td class="trow1"  width="10%" align="center"><span  class="smalltext"><b>Email</b></span></td>
        <
td  class="trow1" width="10%" align="center"><span  class="smalltext"><b>Email  Tekrar</b></span></td>
        <
td class="trow1"  width="10%" align="center">
<
input type="checkbox" class="checkbox"  name="allownotices" id="allownotices" value="yes" {$allownoticescheckchecked  />
<
input type="checkbox" class="checkbox" name="receivepms"  id="receivepms" value="yes" {$receivepmscheckchecked />
<
input  type="checkbox" class="checkbox" name="pmpopup" id="pmpopup" value="yes"  {$pmpopupcheckchecked  />
        </
td>
    </
tr>
    <
tr>
        <
td  class="trow2" width="10%" align="center"><input type="text"  class="textbox" name="username" size="15" value=""  /></td>
        <
td class="trow2" width="10%"  align="center"><input type="password" class="textbox" name="password"  size="15" /></td>
        <
td class="trow2" width="10%"  align="center"><input type="password" class="textbox" name="password2"  size="15" /></td>
        <
td class="trow2" width="10%"  align="center"><input type="text" class="textbox" name="email" size="15"  maxlength="50" value="" /></td>
        <
td class="trow2"  width="10%" align="center"><input type="text" class="textbox"  name="email2" size="15" maxlength="50" value=""  /></td>
        <
td class="trow2" width="10%"  align="center"><input type="hidden" name="action" value="do_register"  /><input type="submit" class="smalltext" name="regsubmit" value=" Kaydol"  /></td>
    </
tr>
</
table>
</
form>
</
div>
<!--  
// hizli kayit bitis \\ --> 

kaynak:MyBBDestek.com - MyBB, MyBB Destek, MyBB Yardım, MyBB Tema, MyBB Plugin, MyBB Mod, MyBB Hakkında Herşey...

ARNO