Her internet tarayıcı programı ilk yüklendiğinde yüksek verimli değil, standart ve güvenli ayarlarıyla kurulur.
25 Temmuz 2009 - Firefox
ADSL hızlı internet bağlantınız olsa da ADSL’nizi bu sebeple maksimum hız ile kullanamazsınız. Oysa biz, çok nadiren karşımıza çıkabilecek durumları gözardı ederek tarayıcıyı yüksek performans için optimize edebiliriz.
Şimdi Firefox’ u yapılandırmak için adres satırına about:config yazıp enter basın..

1. Süzgeç kısmına network.http.pipelining yazıp aratın. Üzerini çift tıklayarak Değer kısmını True yapın.

“Pipelining kavramı bir sayfadaki http isteklerini açılan aynı TCP/IP bağlantısından sağlamak demek. Bu HTTP/1.1 standardıyla gelen bir özellik. Bu sayede sayfa içindeki resimler, css’ler, javascriptler, flashlar ve sayfanın kendisi için sadece tek bir bağlantı yetiyor. HTTP/1.0′da ise her biri için ayrı bir TCP/IP bağlantısı açılır ve bu da TCP/IP’nın slow-start doğası ile ve yeni bağlantı ek yükü sebebiyle yavaşlamalara yol açar.”
2. Süzgeç kısmına network.http.proxy.pipelining yazıp aratın. Üzerini çift tıklayarak Değer kısmını True yapın.

3. Süzgeç kısmına network.http.pipelining.maxrequests yazıp aratın. Üzerini çift tıklayın Değer kısmı “8″ yapın..

“Bunun varsayılan değeri 4′tür. Bu değer 1 ile 8 arasında bir sayı olabiliyor. 1 haliyle bu özelliği kapatmak demek. Yüksek sayılar ise, eğer sayfada geçersiz nesneler, yani silinmiş resimler veya kırık yüklenemeyen başka öğeler varsa sayfanın daha geç açılmasına sebep olacak. Ancak, eğer bir proxy kullanıyorsanız proxy sizin yerinize bu yüklenemeyen olumsuz bulguların (negative hits) kaydını tuttuğundan network.http.pipelining.maxrequests değerinin 8 olması sizi bozuk sayfalarla karşılaştığınızda yavaşlatmayacaktır. Kısaca önerim eğer proxy kullanıyorsanız bunu 8 yapmanız, kullanmıyorsanız da internet bağlantı hızınıza göre 4-6 arasında bir değere ayarlamanız yönünde olacaktır. Mesela, proxy kullanmayan standart ADSL kullanıcıları bunu 6 yapabilirler. Yeni değeri girmek için bu ayarın üstüne çift tıklayınca açılacak küçük pencereciğe ilgili rakamı yazmanız yeterli.”
4. Süzgeç kısmına network.dns.disableIPv6 yazıp aratın. Üzerini çift tıklayarak Değer kısmını True yapın.

network.dns.disableIPv6 ayarı ise Interne protokolleri ile alakalıdır. IPv6 yeni Internet protokolidir. Bu protokol şimdilik %1 oranında kullanıkmakta burada bizi ilgilendiren kısım ise Internete yada sunucuya bağlanırken karşılaşılan yavaşlık problemleri IPv6 şu an çoğu “alan adı sunucusu DNS” ile uyumsuz olduğu için bu protokolde belirgin yavaşlamalar oluyor. Firefox’ ta false olan bu durumu doğru olarak ayarlamak olucak”
5. Interrupt Parsing
Boş alanı sağ tıklayın Yeni | Boolean seçin..

Yeni Boolean ismini ise content.interrupt.parsing girin

Boolean değerini True girin.

6. Max Tokenizing Time
Boş alanı sağ tıklayın Yeni | Integer seçin..

Yeni Integer ismini ise content.max.tokenizing.time girin

Integer değerini 2250000 girin.

7. Notify Interval
Boş alanı sağ tıklayın Yeni | Integer seçin..

Yeni Boolean ismini ise content.notify.interval girin

Integer değerini 750000 girin.

8. Notify Ontimer
Boş alanı sağ tıklayın Yeni | Boolean seçin..

Yeni Boolean ismini ise content.notify.ontimer girin

Boolean değerini True girin.

9. Notify Backoffcount
Boş alanı sağ tıklayın Yeni | Integer seçin..

Yeni Integer ismini ise content.notify.backoffcount girin

Integer değerini 5 girin.

10. Switch Threshold
Boş alanı sağ tıklayın Yeni | Integer seçin..

Yeni Integer ismini ise content.switch.threshold girin

Integer değerini 750000 girin.

11. Initialpaint Delay
Boş alanı sağ tıklayın Yeni | Integer seçin..

Yeni Integer ismini ise nglayout.initialpaint.delay girin..

Integer değerini 0 girin.